Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w lipcu 2018 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
29.08.2018
 

SYTUACJA GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE
LUBUSKIM W LIPCU 2018 R.
 
 

 29 sierpnia 2018 r.


 

  4246,15 zł 

  przeciętne miesięczne
wynagrodzenie
w lipcu 2018 r.

 

W lipcu br. w podstawowych obszarach gospodarki województwa obserwowano wzrost dynamiki w stosunku do notowanej w analogicznym okresie poprzedniego roku.

  

        
     

W lipcu br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w skali roku
o 4,3% (w analogicznym okresie ub. roku w przedsiębiorstwach zanotowano wzrost o 4,2%). Wzrost przeciętnego zatrudnienia w skali roku zanotowały m.in. przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 34,1%), w transporcie i gospodarce magazynowej (o 12,2%), w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 9,7%) oraz w zakwaterowaniu i gastronomii (o 9,3%).

 

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

130,0 tys. osób 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw było o 9,2% wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku (wobec wzrostu przed rokiem o 5,6%). Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w skali roku zaobserwowano w większości rodzajów działalności, w tym m.in. w sekcjach: budownictwo (o 15,4%), obsługa rynku nieruchomości (o 14,5%), przetwórstwo przemysłowe (o 11,9%) oraz w administrowaniu i działalności wspierającej (o 10,1%).

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw


4246,15 zł  

Produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych) była o 7,6% wyższa niż w analogicznym okresie ub. roku, kiedy notowano wzrost o 9,5%. Wzrost sprzedaży odnotowano w 20 spośród 28 działów przemysłu, w tym bardziej dynamiczny niż przed rokiem, m.in. w produkcji mebli (o 33,4% wobec wzrostu przed rokiem o 21,9%) oraz w produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych (o 27,5%, po wzroście w analogicznym miesiącu ub. roku o 7,7%).

 

Produkcja sprzedana przemysłu (w cenach bieżących)

2891,3 mln zł 

Odnotowano wzrost produkcji budowlano-montażowej o 25,3%, wobec wzrostu przed rokiem o 36,3%. Wzrost produkcji budowlano-montażowej w skali roku zanotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym najwyższy w dziale budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 70,2% (wobec wzrostu przed rokiem w analogicznym okresie o 20,9%).
 

 

Produkcja budowlano-montażowa (w cenach bieżących)

103,7 mln zł  

Według wstępnych danych w lipcu br. liczba oddanych do użytkowania mieszkań była mniejsza niż przed rokiem o 28,3%.

 

Mieszkania oddane do użytkowania

324  

Sprzedaż detaliczna była o 25,8% wyższa niż przed rokiem (wobec wzrostu w analogicznym okresie ub. roku o 9,6%). Wzrost sprzedaży detalicznej w skali roku zanotowano w większości rodzajów działalności, w tym m.in. w przedsiębiorstwach zajmujących się dystrybucją paliw stałych, ciekłych i gazowych (o 20,5% po wzroście w lipcu ub. roku o 1,2%).
 

  Sprzedaż detaliczna

25,8% r/r  

W końcu lipca br. w powiatowych urzędach pracy było 21,8 tys. zarejestrowanych bezrobotnych, tj. mniej o 0,2% niż przed miesiącem i o 16,6% w relacji do analogicznego okresu ub. roku. Najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego zanotowano w powiecie słubickim (2,4% wobec 3,1% przed rokiem), a także w Gorzowie Wlkp. (2,5% wobec 3,4%), Zielonej Górze (3,2% wobec 3,5%) i w powiecie gorzowskim (4,2% wobec 5,7%).

  Stopa bezrobocia

5,8%  

Więcej informacji znajdą Państwo w „Komunikacie o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w lipcu 2018 r.”, który jest zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze http://zielonagora.stat.gov.pl/

   

 

   

Współpraca z Mediami:

tel.: (+48 68) 322 31 12

faks.: (+48 68) 325 36 79

e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl

 

zielonagora.stat.gov.pl

@zielonaGoraSTAT

@GlownyUrzadStatystyczny

  

        


Do góry