Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w lipcu 2017 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
29.08.2017

SYTUACJA GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W LIPCU 2017 R.

W lipcu br. zanotowano poprawę danych statystycznych dotyczących podstawowych obszarów gospodarki województwa w stosunku do analogicznego okresu ub. roku:

  • Produkcja sprzedana przemysłu była o 8,9% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, wobec wzrostu przed rokiem o 0,2%.
  • Produkcja budowlanomontażowa wzrosła w skali roku o 32,6%, po głębokim spadku rok wcześniej (o 40,4%).
  • Sprzedaż detaliczna zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe była o 9,6% wyższa niż przed rokiem (wobec wzrostu przed rokiem o 7,9%).
  • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 124,7 tys. osób i wzrosło o 4,2% w stosunku do obserwowanego przed rokiem.
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3887,79 zł i było o 5,6% wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku (wobec wzrostu w lipcu ub. roku o 6,5%).
  • Oddano do użytkowania 448 mieszkań, tj. o 71,0% więcej niż przed rokiem (kiedy wzrost wyniósł 51,4%). Liczba oddanych do użytkowania mieszkań zwiększyła się zarówno w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem (z 123 mieszkań przed rokiem do 272), jak i w budownictwie indywidualnym (z 109 mieszkań przed rokiem do 176).

Ponadto:

  • Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w końcu lipca br. 7,0%, tj. obniżyła się o 0,1 p. proc. w porównaniu z notowaną przed miesiącem i o 1,8 p. proc. w stosunku do lipca ub. roku. Niższą stopę bezrobocia niż w Lubuskiem zanotowano w sześciu województwach.
  • Najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego w województwie odnotowano ponownie w powiecie słubickim (3,2%, wobec 4,5% przed rokiem), a także w Gorzowie Wlkp. (3,3%, wobec 4,2%), w Zielonej Górze (3,6%, wobec 5,0%) i w powiecie świebodzińskim (5,3%, wobec 7,6%).


Więcej informacji znajdą Państwo w „Komunikacie o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w lipcu 2017 r.”, który został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze http://zielonagora.stat.gov.pl/.


Do góry