Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w kwietniu 2019 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
30.05.2019
 

SYTUACJA GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE
LUBUSKIM W KWIETNIU 2019 R.
 
 

30 maja 2019 r.


 

  4406,12 zł

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w kwietniu 2019 r.

 

W kwietniu br. obserwowano spadek produkcji sprzedanej przemysłu w ujęciu rocznym, zmniejszyła się również liczba oddanych do użytkowania mieszkań. W pozostałych podstawowych obszarach gospodarki województwa odnotowano poprawę sytuacji w stosunku do analogicznego miesiąca ub. roku.

  

        
     

Na rynku pracy odnotowano wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w ujęciu rocznym o 2,3%. Wzrost przeciętnego zatrudnienia w skali roku zanotowały m.in. przedsiębiorstwa prowadzące działalność profesjonalną, naukową i techniczną (o 14,5%), w zakwaterowaniu i gastronomii (o 14,0%), w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 12,5%), w budownictwie (o 10,8%).

 

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

133,0 tys. osób

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw było o 7,0% wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku (wobec wzrostu przed rokiem o 7,1%). Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w skali roku zaobserwowano w większości rodzajów działalności, w tym m.in. w sekcjach: budownictwo (o 20,3%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 17,7%), administrowanie i działalność wspierająca (o 13,9%).

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

4406,12 zł

Produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych) była o 1,9% niższa w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, wobec wzrostu przed rokiem o 17,7%. W stosunku do poprzedniego miesiąca produkcja sprzedana przemysłu zmniejszyła się o 3,0%.

 

Produkcja sprzedana przemysłu (w cenach bieżących)

3332,5 mln zł

Odnotowano wzrost produkcji budowlano-montażowej w skali roku o 57,0% (przed miesiącem produkcja budowlano-montażowa w skali roku wzrosła o 11,3%, a przed rokiem zanotowano spadek o 7,7%).

 

Produkcja budowlano-montażowa (w cenach bieżących)

99,0 mln zł

Według wstępnych danych w kwietniu br. liczba oddanych do użytkowania mieszkań była mniejsza niż przed rokiem o 4,5% (kiedy odnotowano wzrost – o 9,1%). Liczba oddanych do użytkowania mieszkań wzrosła w budownictwie indywidualnym (ze 111 mieszkań przed rokiem do 165), natomiast spadła w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem (z 237 mieszkań przed rokiem do 200).

 

Mieszkania oddane do użytkowania

365

Sprzedaż detaliczna była o 16,2% wyższa niż przed rokiem (wobec wzrostu w analogicznym okresie ub. roku o 14,7%). Wzrost sprzedaży detalicznej w skali roku zanotowano w większości rodzajów działalności. Powyżej poziomu sprzed roku ukształtowała się również sprzedaż hurtowa w jednostkach handlowych (o 6,8%), w tym w jednostkach hurtowych (o 1,6%).

  Sprzedaż detaliczna

16,2% r/r

W końcu kwietnia br. w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 20,8 tys. bezrobotnych, w tym kobiety stanowiły 59,4% ogółu bezrobotnych. Najgłębszy spadek stopy bezrobocia rejestrowanego w porównaniu z końcem kwietnia ub. roku odnotowano w powiecie krośnieńskim (o 2,1 p. proc.), żagańskim (o 1,9 p. proc.) i nowosolskim (o 1,7 p. proc.).

 

Stopa bezrobocia

5,4%


Więcej informacji znajdą Państwo w „Komunikacie o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w kwietniu 2019 r.”, który jest zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze http://zielonagora.stat.gov.pl/.

   

 

   

Współpraca z Mediami:

tel.: (+48 68) 322 31 12

faks.: (+48 68) 325 36 79

e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl

 

zielonagora.stat.gov.pl

@zielonaGoraSTAT

@GlownyUrzadStatystyczny

  

        


Do góry