Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w kwietniu 2018 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
30.05.2018
 

SYTUACJA GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE
LUBUSKIM W KWIETNIU 2018 R.
 
 

 30 maja 2018 r.


 

  4117,28 zł 

  przeciętne miesięczne wynagrodzenie
w kwietniu 2018 r.

 

W kwietniu br. w podstawowych obszarach gospodarki województwa obserwowano wzrost dynamiki w stosunku do notowanej w analogicznym okresie poprzedniego roku.

  

        
     

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 130,1 tys. osób, tj. i było wyższe zarówno w stosunku do analogicznego miesiąca ub. roku, jak również w odniesieniu do poprzedniego miesiąca.

 

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

+4,6% r/r 

W końcu kwietnia br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy ukształtowała się na poziomie 23,7 tys., tj. zmniejszyła się w porównaniu z poprzednim miesiącem o 1,2 tys. (o 4,8%) i z kwietniem ub. roku o 6,0 tys. (o 20,2%) .
 

 

Stopa bezrobocia 

6,2%   

Produkcja sprzedana przemysłu wyniosła 3237,1 mln zł (w cenach bieżących) i była wyższa
w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku (w cenach stałych). Spośród 28 działów przemysłu występujących w województwie lubuskim, w 20 odnotowano wzrost produkcji sprzedanej w stosunku do kwietnia ub. roku.

 

Produkcja sprzedana przemysłu
(w cenach stałych)


+17,4% r/r 

Produkcja budowlano–montażowa w omawianym miesiącu osiągnęła poziom 63,1 mln zł
i była mniejsza niż przed rokiem.

 

 

Produkcja budowlano-montażowa
(w cenach stałych)

-7,7% r/r 

Według wstępnych danych w województwie oddano do użytkowania mieszkań 397 mieszkań. Od początku roku najwięcej mieszkań oddano do użytkowania w miastach na prawach
powiatu: Gorzowie Wielkopolskim (221) oraz Zielonej Górze (210), a najmniej w powiecie
świebodzińskim (17).

 

Mieszkania oddane do użytkowania


+13,4% r/r

Sprzedaż detaliczna zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe była
o 14,7% wyższa niż w analogicznym miesiącu ub. roku (po wzroście notowanym przed rokiem o 24,8%). Podobnie jak przed miesiącem, wzrost sprzedaży detalicznej w skali roku zanotowano w większości rodzajów działalności.

 

Sprzedaż detaliczna

14,7% r/r 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu br.
wyniosło 4117,28 zł i było o 7,1% wyższe niż przed rokiem (wobec wzrostu w kwietniu ub. roku o 6,3%). Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w skali roku zaobserwowano w większości
rodzajów działalności.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie
w sektorze przedsiębiorstw

+7,1% r/r 

 

   

Więcej informacji znajdą Państwo w „Komunikacie o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w kwietniu 2018 r.”, który jest zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze http://zielonagora.stat.gov.pl/

   

 

   

Współpraca z Mediami:

tel.: (+48 68) 322 31 12

faks.: (+48 68) 325 36 79

e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl

 

zielonagora.stat.gov.pl

@zielonaGoraSTAT

@GlownyUrzadStatystyczny

  

        


Do góry