Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w kwietniu 2016 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
31.05.2016

  • Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 9,9%, tj. mniej o 0,6 p. proc. niż przed miesiącem i o 2,2 p. proc. niż przed rokiem. Spadek bezrobocia do wartości jednocyfrowej odnotowano po raz pierwszy w historii województwa lubuskiego. W powiatach województwa stopa bezrobocia ukształtowała się w granicach od 5,1% w Gorzowie Wlkp. do 16,7% w powiecie strzelecko – drezdeneckim.
  • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 119,4 tys.osób i było o 2,1% wyższe niż przed rokiem. Wzrost przeciętnego zatrudnienia w skali roku wystąpił m.in. w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie transportu i gospodarki magazynowej oraz  przetwórstwa przemysłowego.
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3615,01 zł i było o 6,9% wyższe niż przed rokiem (wobec wzrostu w kwietniu ub. roku o 2,6%).
  • Zanotowano dalszy wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w relacji do analogicznego miesiąca ub. roku (o 10,9%, wobec spadku przed rokiem o 1,5%). Produkcja sprzedana budownictwa, w tym budowlano – montażowa była niższa niż przed rokiem (odpowiednio o 28,8% i 16,5%).
  • Liczba mieszkań oddanych do użytkowania była większa niż w analogicznym miesiącu ub. roku (o 57,7%). Zmniejszyła się jednak liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (o 21,9%) oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto (o 37,5%).

Ponadto w I kwartale 2016 r.:

  • Wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw uległy poprawie w stosunku do uzyskanych w analogicznym okresie ub. roku Wzrost przychodów z całokształtu działalności (o 1,5%) przy spadku kosztów ich uzyskania (o 1,2%) skutkował poprawą wskaźnika poziomu kosztów oraz wzrostu rentowności. Pogorszyła się płynność finansowa przedsiębiorstw objętych badaniem.
  • Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw  były wyższe o 26,2% (w cenach bieżących) niż w analogicznym okresie ub. roku (wobec wzrostu notowanego przed rokiem o 61,6%). Liczba inwestycji nowo rozpoczętych wzrosła (o 12,9%), jednak ich wartość kosztorysowa zmniejszyła się w skali roku (o 52,3%).

 

Więcej informacji znajdą Państwo w „Komunikacie o sytuacji społeczno – gospodarczej województwa lubuskiego w kwietniu 2016 r.”, który został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze: http://zielonagora.stat.gov.pl.

Do góry