Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w I kwartale 2017 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
28.04.2017

SYTUACJA GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W I KWARTALE 2017 R.


Pozytywne tendencje na rynku pracy – lubuskie w grupie 7 województw o najmniejszej stopie bezrobocia

  • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w I kwartale br. wyniosło 123,8 tys. osób, tj. zwiększyło się o 3,7% w stosunku do obserwowanego przed rokiem (wobec wzrostu  w analogicznym okresie ub. roku o 2,0%).
  • W końcu marca br. zanotowano spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych o 4,9% w stosunku do poprzedniego miesiąca oraz o 21,3% w odniesieniu do końca marca ub. roku. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 8,2%, tj. o 0,5 p. proc. mniej niż przed miesiącem oraz o 2,3 p. proc. mniej niż przed rokiem.
  • W I kwartale br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3731,65 zł i było o 6,5% wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku (wobec wzrostu przed rokiem o 5,0%).

 

Ponadto:

  • Produkcja sprzedana przemysłu w I kwartale br., licząc w cenach stałych, była o 6,7% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, wobec wzrostu przed rokiem o 5,5%.
  • Produkcja budowlano-montażowa była o 4,8% wyższa niż w I kwartale ub. roku (wobec spadku przed rokiem o 21,4%).
  • W I kwartale br. oddano do użytkowania 856 mieszkań, tj. o 9,3% więcej niż przed rokiem (wówczas notowano wzrost o 3,4%). Zwiększyła się liczba mieszkań oddanych do użytkowania w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem o 21,3% oraz w budownictwie indywidualnym 9,3%.
  • Sprzedaż detaliczna zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe była wyższa niż przed rokiem o 24,9% (wobec wzrostu w I kwartale ub. roku o 1,2%). Wzrost sprzedaży detalicznej w skali roku zanotowano w większości rodzajów działalności.

Więcej informacji znajdą Państwo w „Komunikacie o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w marcu 2017 r.”,  który został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze w dniu 4 maja 2017 r.

Do góry