Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w grudniu 2019 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
28.01.2020
 

SYTUACJA GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE
LUBUSKIM W GRUDNIU 2019 R.
 
 

29 stycznia 2020 r.


 

  4827,12 zł

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w grudniu 2019 r.

 

W grudniu 2019 r. w większości podstawowych obszarów gospodarki województwa odnotowano poprawę sytuacji w stosunku do grudnia 2018 r. Wyższa niż przed rokiem była m.in. produkcja sprzedana przemysłu oraz liczba mieszkań oddanych do użytkowania. Wzrostowi przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw towarzyszył dalszy wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto.

  

        
     

W grudniu br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku  (o 1,8%), natomiast w odniesieniu do poprzedniego miesiąca nieznacznie spadło. Największy wzrost przeciętnego zatrudnienia w skali roku zanotowały m.in. przedsiębiorstwa prowadzące działalność w działalności profesjonalnej, naukowej  i technicznej (o 35,3%), w budownictwie  (o 9,8%), w transporcie i gospodarce magazynowej (o 8,2%).

 

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

131,5 tys. osób

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw było o 3,7% wyższe niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku (wobec wzrostu w grudniu 2018 r. o 9,1%). Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w skali roku zaobserwowano w większości rodzajów działalności, w tym znaczący m.in. w sekcjach: działalność profesjonalna, naukowa  i techniczna (o 14,7%), administrowanie i dzia­łal­ność wspierająca (o 11,2%), dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 7,3%).

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

4827,12 zł

Produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych) była  o 5,6% wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku (w cenach stałych), wobec spadku przed rokiem
o 4,3%.

 

Produkcja sprzedana przemysłu (w cenach bieżących)

2742,1 mln zł

Przedsiębiorstwa budowlane zanotowały spadek produkcji sprzedanej budownictwa w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku, w tym produkcji budowlano-montażowej (odpowiednio o 47,4% i 19,7%)

 

Produkcja budowlano-montażowa (w cenach bieżących)

145,2 mln zł

Według wstępnych danych, liczba mieszkań oddanych do użytkowania wyniosła 650, tj. o 76,6% więcej niż przed rokiem (kiedy wzrost wyniósł 52,7% w skali roku). Liczba ta znacząco wzrosła w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem (ze 169 mieszkań przed rokiem do 411). Zwiększyła się także w budownictwie indywidualnym (ze 161 mieszkań przed rokiem do 216).

 

Mieszkania oddane do użytkowania

650

Sprzedaż detaliczna była o 9,8% wyższa niż przed rokiem (po wzroście noto­wanym w grudniu 2018 r. o 13,9%). Spośród grup o znaczącym udziale w sprzedaży detalicznej ogółem największy wzrost sprzedaży notowano w przed­siębiorstwach zajmujących się sprzedażą tekstyliów, odzieży, obuwia (o 67,4%). Sprzedaż zwiększyła się także m.in. w jednostkach dystrybuujących żywność, napoje i wyroby tytoniowe (o 13,3%) oraz pojazdy samochodowe, motocykle, części (o 8,9%).

  Sprzedaż detaliczna

9,8% r/r

W końcu grudnia 2019 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 18,5 tys., tj. (o 16,7%) mniej niż przed rokiem. Najmniejszą stopę bezrobocia rejestrowanego zanotowano w Gorzowie Wlkp. (2,2%, wobec 2,6% przed rokiem), a także w powiecie słubickim i Zielonej Górze (po 2,4%, wobec odpowiednio o 2,5% i 3,4% przed rokiem).

 

Stopa bezrobocia

4,9%


Więcej informacji znajdą Państwo w „Komunikacie o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w grudniu 2019 r.”, który jest zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze http://zielonagora.stat.gov.pl.

   

 

   

Współpraca z Mediami:

tel.: (+48 68) 322 31 12

faks.: (+48 68) 325 36 79

e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl

 

zielonagora.stat.gov.pl

@zielonaGoraSTAT

@GlownyUrzadStatystyczny

  

        


Do góry