Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w grudniu 2017 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
29.01.2018

SYTUACJA GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W OKRESIE STYCZEŃ - GRUDZIEŃ  2017 R.


2017 -  dobry rok w gospodarce lubuskiej:

  • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 125,5 tys. osób i było wyższe niż przed rokiem o 4,6% (przed rokiem wzrost wyniósł 2,5%).
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3900,90 zł i było o 6,7% wyższe niż w ub. roku (wobec wzrostu w 2016 r. o 6,1%).
  • Produkcja sprzedana przemysłu w omawianym okresie wyniosła 34846,0 mln zł (w cenach bieżących) i była o 8,6% wyższa niż przed rokiem (w cenach stałych), w roku poprzednim również notowano wzrost  o 8,6%.
  • Produkcja budowlano-montażowa zrealizowana przez przedsiębiorstwa budowlane wyniosła 1115,8 mln zł, tj. o 16,2% więcej niż przed rokiem (wobec spadku przed rokiem o 18,7%).
  • Sprzedaż detaliczna realizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe była o 14,4% wyższa niż przed rokiem (wobec wzrostu przed rokiem o 11,9%).
  • Zanotowano wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania o 16,3%, mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym o 8,8% oraz mieszkań, których budowę rozpoczęto o 11,3%.

Ponadto:

  • Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia 2017 r. wyniosła 26,4 tys. osób. Oznacza to spadek o 24,0% w stosunku do grudnia 2016 r. Wśród ogółu zarejestrowanych bezrobotnych przeważały kobiety (58,9%). Największe problemy ze znalezieniem pracy miały osoby w wieku powyżej 50 lat
  • Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu grudnia 2017 r. ukształtowała się na poziomie 6,6%, (w skali roku zmniejszyła się o 2,0 p. proc). Najniższą stopę bezrobocia odnotowano w  Gorzowie Wlkp. (2,6%) oraz w powiecie słubickim (3,1%) i w Zielonej Górze (3,4%).

 

Więcej informacji znajdą Państwo w „Komunikacie o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w grudniu 2017 r.”, który został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze http://zielonagora.stat.gov.pl/


Do góry