Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w czerwcu 2019 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
26.07.2019
 

SYTUACJA GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE
LUBUSKIM W CZERWCU 2019 R.
 
 

26 lipca 2019 r.


 

  4340,92 zł

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w czerwcu 2019 r.

 

W czerwcu br. obserwowano spadek produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w ujęciu rocznym. Mniejsza niż przed rokiem była liczba mieszkań do użytkowania. W pozostałych podstawowych obszarach gospodarki województwa odnotowano poprawę sytuacji w stosunku do analogicznego miesiąca ub. roku.

  

        
     

W czerwcu br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe w stosunku do analogicznego miesiąca ub. roku (o 1,9%). Wzrost przeciętnego zatrudnienia w skali roku zanotowały m.in. przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie: działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 31,1%), zakwaterowania i gastronomii (o 14,5%), budownictwa (o 10,4%).

 

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

132,6 tys. osób

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw było o 5,0% wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku (wobec wzrostu przed rokiem o 7,3%). Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w skali roku zaobserwowano w większości rodzajów działalności, w tym w sekcjach: budownictwo (o 19,9%), zakwaterowanie i gastronomia (o 10,9%), obsługa rynku nieruchomości (o 8,7%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 7,6%).

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

4340,92 zł

Produkcja sprzedana przemysłu  była o 6,2% (w cenach stałych) niższa w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, wobec wzrostu przed rokiem o 10,9%.

 

Produkcja sprzedana przemysłu (w cenach bieżących)

3157,3 mln zł

W czerwcu br. przedsiębiorstwa budowlane zanotowały wzrost produkcji sprzedanej budownictwa w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku o 25,6%. Zmniejszyła się natomiast produkcja budowlano-montażowa (o 5,8%).

 

Produkcja budowlano-montażowa (w cenach bieżących)

108,6 mln zł

Według wstępnych danych, w czerwcu br. oddano do użytkowania 264 mieszkania, tj. o 27,7% mniej niż przed rokiem (kiedy odnotowano wzrost o 52,1% w skali roku). Liczba oddanych do użytkowania mieszkań zmniejszyła się w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem, natomiast zwiększyła się w budownictwie indywidualnym.

 

Mieszkania oddane do użytkowania

264

Sprzedaż detaliczna była o 8,2% wyższa niż przed rokiem (wobec wzrostu w analogicznym okresie ub. roku o 16,6%). Wzrost sprzedaży detalicznej w skali roku zanotowano w większości rodzajów działalności, w tym największy w jednostkach prowadzących sprzedaż tekstyliów, odzieży  obuwia (o 42,4%), w przedsiębiorstwach realizujących sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli, części (o 28,7%).

  Sprzedaż detaliczna

8,2% r/r

W końcu maja br. w powiatowych urzędach pracy było 19,5 tys. zarejestrowanych bezrobotnych, tj. mniej niż przed miesiącem (o 0,7 tys. osób) i przed rokiem (o 2,4 tys.). Kobiety stanowiły 60,1% ogółu bezrobotnych. Najniższa stopa bezrobocia rejestrowanego  utrzymała się w Gorzowie Wlkp. (2,3%, wobec 2,5% przed rokiem), w powiecie słubickim (2,4%, wobec 2,3%) i w Zielonej Górze (3,0%, wobec 3,2%).

 

Stopa bezrobocia

5,1%


Więcej informacji znajdą Państwo w „Komunikacie o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w czerwcu 2019 r.”, który jest zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze http://zielonagora.stat.gov.pl/.

   

 

   

Współpraca z Mediami:

tel.: (+48 68) 322 31 12

faks.: (+48 68) 325 36 79

e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl

 

zielonagora.stat.gov.pl

@zielonaGoraSTAT

@GlownyUrzadStatystyczny

  

        


Do góry