Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w czerwcu 2018 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
27.07.2018
 

SYTUACJA GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE
LUBUSKIM W CZERWCU 2018 R.
 
 

 27 lipca 2018 r.


 

  4133,00 zł 

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w czerwcu 2018 r.

 

W czerwcu br. zanotowano poprawę sytuacji w podstawowych obszarach gospodarki województwa w stosunku do notowanej przed rokiem.

  

        
     

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 130,6 tys. osób i było wyższe zarówno w stosunku do analogicznego miesiąca ub. roku, jak również w stosunku do poprzedniego miesiąca (o 0,4%).

 

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

4,8% r/r 

W końcu czerwca br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy ukształtowała się na poziomie 21,9 tys. i zmniejszyła się w porównaniu z poprzednim miesiącem o 1,0 tys. (o 4,4%) oraz z analogicznym miesiącem ub. roku o 4,7 tys. (o 17,8%) .

Najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego zanotowano w powiecie słubickim (2,3% wobec 3,1% przed rokiem), a także w Gorzowie Wlkp. (2,5% wobec 3,4%), w Zielonej Górze (3,2% wobec 3,6%) i w powiecie gorzowskim (4,2% wobec 5,7%).

 

Stopa bezrobocia.

5,8%  

Produkcja sprzedana przemysłu wyniosła 3257,8 mln zł (w cenach bieżących) i była wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku (w cenach stałych). Spośród 28 działów przemysłu występujących w województwie lubuskim, w 22 odnotowano wzrost produkcji sprzedanej w stosunku do czerwca ub. roku.

 

Produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych)


11,5% r/r 

Produkcja budowlano–montażowa w omawianym miesiącu osiągnęła poziom 115,3 mln zł i była  wyższa niż przed rokiem. Wzrost produkcji budowlano-montażowej w skali roku zanotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym najwyższy w dziale budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 24,0%.

 

Produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych)


+18,4% r/r 

Według wstępnych danych w województwie oddano do użytkowania 369 mieszkań. Liczba mieszkań zwiększyła się w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem
(z 118 mieszkań przed rokiem do 263), natomiast zmniejszyła się w budownictwie indywidualnym (z 122 mieszkań przed rokiem do 106).

 

Mieszkania oddane do użytkowania


+53,8% r/r

Sprzedaż detaliczna zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe była o 16,5% wyższa niż w analogicznym miesiącu ub. roku (po wzroście notowanym przed rokiem o 11,0%). Podobnie jak przed miesiącem, wzrost sprzedaży detalicznej w skali roku zanotowano w większości rodzajów działalności.
 

  Sprzedaż detaliczna

16,5% r/r 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 4133,00 zł i było o 7,3% wyższe niż przed rokiem (wobec wzrostu w czerwcu ub. roku o 6,3%). Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w skali roku zaobserwowano w większości rodzajów działalności.
 

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw

+7,3% r/r 

Więcej informacji znajdą Państwo w „Komunikacie o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w czerwcu 2018 r.”, który jest zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze http://zielonagora.stat.gov.pl/.

   

 

   

Współpraca z Mediami:

tel.: (+48 68) 322 31 12

faks.: (+48 68) 325 36 79

e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl

 

zielonagora.stat.gov.pl

@zielonaGoraSTAT

@GlownyUrzadStatystyczny

  

        


Do góry