Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w 2015 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
29.01.2016

SYTUACJA GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2015 R.

 

Na rynku pracy:

  • W końcu grudnia 2015 r. stopa bezrobocia w regionie wyniosła 10,6%. W porównaniu z grudniem 2014 r. stopa bezrobocia spadła we wszystkich województwach, najbardziej w województwie warmińsko-mazurskim (o 2,4 p. proc.), a w lubuskim (o 1,9 p. proc.). We wszystkich powiatach województwa lubuskiego stopa bezrobocia rejestrowanego zmniejszyła się w skali roku, przy czym najniższa była w miastach na prawach powiatu: Gorzów Wlkp. (5,1%) i Zielona Góra (6,8%), a także w powiatach: słubickim (6,3%) i gorzowskim (8,2%), a najwyższa w powiatach: żagańskim (18,1%) i nowosolskim (18,0%).
  • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 117,1 tys. osób, tj.  1,0% więcej niż w 2014 r. Wzrost przeciętnego zatrudnienia w skali roku zanotowały m.in. przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie przemysłu (o 2,8%) oraz transportu i gospodarki magazynowej (o 2,5%), natomiast spadek zaobserwowano m.in. w jednostkach prowadzących działalność w zakresie obsługi rynku nieruchomości (o 12,2%) oraz działalność profesjonalną, naukową i techniczną (o 11,2%).
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3447 zł i było o 4,2% wyższe niż przed rokiem. Wzrost zanotowano w większości sekcji m.in.: informacja i komunikacja (o 11,4%), budownictwo (o 3,1%) oraz handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 3,1%). Spadek odnotowano jedynie w sekcji obsługa rynku nieruchomości (o 5,2%).

W innych obszarach:

  • Produkcja sprzedana przemysłu licząc w cenach stałych była o 0,3% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r., wobec wzrostu przed rokiem o 15,6%. Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu odnotowano we wszystkich województwach, przy czym w lubuskim był on najniższy. Produkcja sprzedana przetwórstwa przemysłowego była o 0,4% wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost  skali roku o 16,3%.
  • W województwie  lubuskim odnotowano najwyższy, po województwie łódzkim, wzrost produkcji sprzedanej budownictwa (o 8,3%, wobec wzrostu w 2014 r. o 9,9% i średniego wzrostu w kraju o 1,3%). Produkcja budowlano-montażowa, zrealizowana przez przedsiębiorstwa budowlane wyniosła 1180,7 mln zł, tj. o 5,6% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.
  • W budownictwie mieszkaniowym przekazano do użytkowania 3230 mieszkań, tj. o 3,7% mniej niż w poprzednim roku. Liczba mieszkań oddanych do użytkowania zmniejszyła się w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem (o 1,4% do 1201), wzrosła natomiast w budownictwie indywidualnym (o 3,2% do 1814).
  • Sprzedaż detaliczna zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe była o 6,5% wyższa niż przed rokiem (wobec spadku w 2014 r. o 4,3%). Wzrost sprzedaży zanotowano m.in. w przedsiębiorstwach prowadzących sprzedaż paliw stałych, ciekłych i gazowych (o 14,6%) oraz zajmujących się dystrybucją żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (o 4,4%), po wzroście w tych grupach w 2014 r. odpowiednio o 2,3% i o 9,2%.

 

Więcej informacji znajdą Państwo w „Komunikacie o sytuacji społeczno – gospodarczej województwa lubuskiego w grudniu 2015 r.”, który został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze: http://zielonagora.stat.gov.pl/.

Do góry