Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - Sytuacja demograficzna województwa lubuskiego w 2019 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
14.07.2020

 

Sytuacja demograficzna województwa lubuskiego w 2019 r.  

14 lipca 2020 r.


 

  1011,6 tys.

  Liczba ludności w województwie w 2019 r.

 

W 2019 r., podobnie jak w poprzednich 6 latach, liczba ludności w województwie lubuskim zmniejszyła się w skali roku. Liczba zgonów była wyższa od liczby urodzeń żywych, a współczynnik przyrostu naturalnego osiągnął najniższy poziom w ostatnim dwudziestoleciu. Pogorszyło się ujemne saldo migracji ludności na pobyt stały

        
     

W 2019 r. liczba ludności w województwie lubuskim była o 0,3% mniejsza niż w poprzednim roku i o 1,1% mniejsza w stosunku do 2010 r. Rok 2019 był drugim z kolei, w którym pogłębił się ubytek naturalny ludności. Współczynnik przyrostu naturalnego ukształtował się na poziomie minus 2,0‰, tj. najniższym w ostatnim dwudziestoleciu. Nadal notowano niekorzystną dla regionu przewagę odpływu ludności nad napływem i w rezultacie ujemne saldo migracji na pobyt stały (współczynnik salda migracji wyniósł minus 1,1).

 

Ludność województwa lubuskiego stanowiła 2,6% ludności w kraju

W 2019 r. zanotowano dalszy spadek liczby kobiet w wieku rozrodczym (o ok. 13% w porównaniu z 2010 r.), co negatywnie wpływa na liczbę urodzeń. Dodatkowo rośnie mediana wieku kobiet, które urodziły dziecko; w 2019 r. wyniosła ok. 30 lat, tj. o prawie 2 lata więcej niż w 2010 r.

 

Współczynnik dzietności w województwie utrzymuje się blisko progu skrajnie niskiej płodności – w 2019 r. wyniósł 1,32

Zmniejszyła się liczba zawieranych małżeństw – w 2019 r. była o ponad 1/5 mniejsza od notowanej w 2010 r., a decyzje o zawarciu związku małżeńskiego podejmowane są w coraz późniejszym wieku. Mediana wieku mężczyzn zawierających związek małżeński w 2019 r. wyniosła 32 lata, a kobiet – blisko 30 lat, tj. po około 3 lata więcej niż w 2010 r.

 

W 2019 r. zanotowano dalszy wzrost obciążenia demograficznego ludności. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało blisko 66 osób w wieku nieprodukcyjnym (wobec około 52 w 2010 r.). Zmiany w strukturze ludności według wieku świadczą o rosnącej skali starzenia się populacji. Zwiększa się udział ludności w wieku 65 lat i więcej w ogólnej liczbie ludności przy spadku udziału ludności w wieku 15-64 lata i względnie stałym udziale dzieci i młodzieży w wieku 0-14 lat. W rezultacie mediana wieku ludności rośnie – w 2019 r. wyniosła ponad 41 lat tj. o blisko 4 lata więcej niż w 2010 r.

 

Udział ludności w wieku produkcyjnym w ogóle ludności w województwie wyniósł 60,3% (wobec 65,8% w 2010 r.). Jednocześnie zwiększył się odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym, który wyniósł 21,6% (wobec 15,1% w 2010 r.)

Pogarsza się relacja pokoleniowa dziadków i wnuków. W 2019 r. na 100 osób w wieku 0-14 lat przypadało 115 osób w wieku 65 lat i więcej, tj.  39 osób więcej niż w 2010 r. Zmiany relacji liczby osób najstarszych (85 lat i więcej) i liczby osób w wieku 50-64 lata wpływają na pogorszenie możliwości wsparcia dla osób sędziwych. Stopnień zaawansowania procesu starzenia ludności w województwie lubuskim nadal był jednak mniejszy niż średnio w kraju.   W 2019 r. na 100 osób w wieku 50-64 lata przypadało ponad 9 osób w wieku 85 lat i więcej
     

Więcej informacji znajdą Państwo w publikacji „Sytuacja demograficzna województwa lubuskiego w 2019 r.”, którą zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze https://zielonagora.stat.gov.pl


   

Współpraca z Mediami:

tel.: (+48 68) 322 31 12

faks.: (+48 68) 325 36 79

e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl

 

zielonagora.stat.gov.pl

@zielonaGoraSTAT

@GlownyUrzadStatystyczny

  

        


Do góry