Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w 2018 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
21.05.2019
 

RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W 2018 R.
 
 

21 maja 2019 r.


 

  54,8%

współczynnik aktywności zawodowej w IV kwartale 2018 r.

 

W 2018 r. utrzymał się obserwowany w ostatnich latach spadek liczby ludności w województwie lubuskim, związany ze spadkiem liczby urodzeń, wzrostem liczby zgonów oraz utrzymującą się przewagą liczby wymeldowań nad liczbą zameldowań na pobyt stały.
Jednocześnie utrzymał się wzrost przeciętnego zatrudnienia oraz spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych, a także szybszy niż w latach poprzednich wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto.
Ponadto zanotowano poprawę sytuacji w większości obszarów gospodarki województwa lubuskiego. Produkcja sprzedana przemysłu oraz produkcja budowlano-montażowa wzrosła. Większa niż przed rokiem była liczba mieszkań oddanych do użytkowania. Wzrosły nakłady inwestycyjne sektora przedsiębiorstw.

  

        
     

W 2018 r. wobec ujemnego przyrostu naturalnego oraz ujemnego salda migracji na pobyt stały utrzymał się notowany od 2013 r. spadek liczby ludności w województwie. W końcu roku liczba ludności wyniosła 1014,5 tys. osób, tj. o 2,3 tys. mniej niż w 2017 r.

 

Współczynnik przyrostu naturalnego

minus 1,5‰

Na rynku pracy wzrostowi przeciętnego miesięcznego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw (o 3,7% w skali roku) towarzyszył spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych (o 9,8%).

 

Współczynnik salda migracji

minus 1,0‰

Według wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w IV kwartale 2018 r. zanotowano jednak zmniejszenie współczynnika aktywności zawodowej (o 0,5 p. proc.) oraz wskaźnika zatrudnienia (o 0,2 p. proc.) w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

 

Wskaźnik zatrudnienia

53,2%

W 2018 r. produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób wzrosła w stosunku do poprzedniego roku. Tempo wzrostu było jednak mniejsze niż przed rokiem (wzrost o 7,3% w cenach stałych, wobec wzrostu o 8,1% w 2017 r.).

 

Produkcja sprzedana przemysłu

+7,3% r/r

Wyższa niż przed rokiem była produkcja budowlano–montażowa, stanowiąca 48,8% produkcji sprzedanej budownictwa, jednak jej dynamika obniżyła się. W 2018 r. wzrost produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z poprzednim rokiem wyniósł 9,9% (w 2017 r. – 16,2%).

 

Produkcja budowlano-montażowa

+9,9% r/r

W 2018 r. województwie lubuskim oddano do użytkowania 4,3 tys. mieszkań, tj. o 6,4% więcej niż w 2017 r. Najbardziej wzrosła liczba mieszkań w budownictwie na sprzedaż lub wynajem (o 8,2%).

  Mieszkania oddane do użytkowania

+6,4% r/r

Sprzedaż detaliczna zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o 13,6%, tj. w tempie zbliżonym do notowanego w 2017 r. (wzrost o 14,4%).

 

Sprzedaż detaliczna

+13,6% r/r

Po dwóch latach spadku, zanotowano wzrost nakładów inwestycyjnych zrealizowanych przez przedsiębiorstwa o liczbie pracujących 50 osób i więcej (o 23,1%). Liczba inwestycji rozpoczętych w 2018 r. była mniejsza niż w przed rokiem, jednak ich wartość kosztorysowa wzrosła.

 

Nakłady inwestycyjne

+23,1% r/r


Więcej informacji znajdą Państwo w „Raporcie o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w 2018 r.”, który jest zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze http://zielonagora.stat.gov.pl/.

   

 

   

Współpraca z Mediami:

tel.: (+48 68) 322 31 12

faks.: (+48 68) 325 36 79

e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl

 

zielonagora.stat.gov.pl

@zielonaGoraSTAT

@GlownyUrzadStatystyczny

  

        


Do góry