Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w 2017 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
22.05.2018
 

RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA
LUBUSKIEGO W 2017 R.
 
 

 22 maja 2018 r.


 

1016,8 tys.

  osób liczyło województwo lubuskie w 2017 r.

 

 

W 2017 r. po raz piąty z kolei liczba ludności w województwie lubuskim zmniejszyła się. W skali roku wzrosła liczba urodzeń oraz liczba zgonów. Przyrost naturalny był dodatni, ale jego wartość ukształtowała się na niskim poziomie. Spadła liczba nowych związków małżeńskich. Wzrosło ujemne saldo migracji na pobyt stały. 

        
     

W 2017 r. w województwie odnotowano wzrost liczby urodzeń żywych w ujęciu rocznym - o 0,6 tys. Liczba urodzeń wyniosła 10,3 tys. i zbliżyła się do poziomu zarejestrowanego w 2012 r. (10,4 tys.). Była natomiast mniejsza o 0,6 tys. w odniesieniu do 2010 r. (10,9 tys.).

 

przyrost naturalny na 1000
ludności w 2017 r.

                                                             0,0% r/r

W 2017 r. przeciętne zatrudnienie sektora przedsiębiorstw w województwie lubuskim osiągnęło poziom 125,5 tys. osób, tj. o 4,6% wyższy niż w poprzednim roku (w 2016 r. przeciętne zatrudnienie było o 2,5% wyższe w skali roku). W kraju wzrost przeciętnego zatrudnienia w porównaniu z  rokiem poprzednim wyniósł 4,5% (wobec wzrostu o 2,8% przed rokiem).
 

 

 

Przeciętne zatrudnienie
w sektorze przedsiębiorstw
w 2017 r.

Gorzów Wlkp.                                     -1,3% r/r
Zielona Góra                                      +9,3% r/r

W końcu grudnia 2017 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego wyniosła 24,6 tys. osób i była mniejsza od notowanej przed rokiem o 24,0%, tj. o 7,8 tys. osób (wobec spadku przed rokiem w analogicznym okresie o 17,7%).

   

W 2017 r. w województwie lubuskim przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3900,90 zł i było wyższe niż w roku poprzednim o 6,7% (wobec wzrostu o 6,1% w 2016 r. i o 4,2% w 2015 r.). W kraju notowano wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia o 5,9% do poziomu 4530,47 zł (po wzroście w 2016 r. o 3,8%).

 

Stopa bezrobocia rejestrowanego
w grudniu 2017 r.

Gorzów Wlkp.                                     2,6% r/r
Zielona Góra                                      3,4% r/r

W 2017 r. przeciętna liczba emerytów i rencistów ogółem w województwie lubuskim wyniosła 216,9 tys. osób. W ciągu roku liczba ta zwiększyła się o 1,1 tys. osób, tj. o 0,5%, przy wzroście w Polsce wynoszącym 0,3%.

 

 

W 2017 r. produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób wyniosła 34846,0 mln zł (w cenach bieżących) i była o 8,1% (w cenach stałych) wyższa od zanotowanej w roku poprzednim, kiedy notowano wzrost w skali roku o 8,6% (w 2015 r. zanotowany wzrost wyniósł 0,3%).

 

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie
brutto w sektorze przedsiębiorstw
w 2017 r.

Gorzów Wlkp.                                     +6,5% r/r
Zielona Góra                                      +5,6% r/r 

Produkcja budowlano-montażowa (w cenach bieżących) osiągnęła poziom 1115,8 mln zł, tj. 55,3% ogólnej produkcji sprzedanej budownictwa (wobec 47,3% przed rokiem). Wartość produkcji budowlano-montażowej wzrosła w skali roku o 16,2% (po spadku przed rokiem w analogicznym okresie o 18,7%). W kraju w skali roku zanotowano wzrost produkcji budowlano-montażowej (w cenach bieżących) o 12,9%.
 

   

 

Więcej informacji znajdą Państwo w „Raporcie o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w  2017 r.”, który jest zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze http://zielonagora.stat.gov.pl/

   

Więcej

   

Współpraca z Mediami:

tel.: (+48 68) 322 31 12

faks.: (+48 68) 325 36 79

e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl

 

zielonagora.stat.gov.pl

@zielonaGoraSTAT

@GlownyUrzadStatystyczny

  

        


Do góry