Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - publikacja "Sytuacja demograficzna województwa lubuskiego w 2020 r."

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
14.07.2021

 

Sytuacja demograficzna województwa lubuskiego w 2020 r.

 

 14 lipca 2021 r.


 

  1007,1 tys. 

  Liczba ludności
w województwie lubuskim w 2020 r.

 

Na sytuację demograficzną województwa lubuskiego w 2020 r.  oddziaływał m.in. stan pandemii wywołanej wirusem SARSCoV-2 . Na jej kształt wpływ miała najwyższa od kilkudziesięciu lat liczba zgonów. Na skutek przewagi liczby zgonów nad liczbą urodzeń żywych oraz wymeldowań nad zameldowaniami, liczba ludności w województwie ponownie się zmniejszyła. Ubytek populacji odnotowano niemal we wszystkich województwach.

       
     

Według stanu w dniu 31 grudnia 2020 r. województwo lubuskie zamieszkiwało 1007,1 tys. osób, tj. o 4,4 tys. mniej niż w 2019 r. i o 16,1 tys. mniej niż w 2010 r.

 

W porównaniu z 2019 r. największy spadek liczby ludności obserwowany był w mieście na prawach powiatu Gorzów Wlkp. (o 1,0 tys. osób) oraz w powiatach żagańskim (o 0,8 tys.) i żarskim (o 0,7 tys.).

 

W 2020 r. w województwie zarejestrowano 8,6 tys. urodzeń żywych, tj. o 4,4% mniej niż w roku poprzednim. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców najwyższy współczynnik urodzeń żywych charakteryzował powiat sulęciński,  zielonogórski (po 9,5‰) i świebodziński (9,2‰), najniższy zaś powiat krośnieński i międzyrzecki (po 7,8‰).

 

Współczynnik urodzeń żywych w skali roku zmniejszył się o 0,4 pkt. do 8,5‰

W porównaniu z 2019 r. współczynnik urodzeń zmniejszył się w 11 z 14 powiatów, a najbardziej w powiecie strzelecko-drezdeneckim (o 1,5 pkt.) i słubickim (o 1,2 pkt.).

 

W 2020 r. w województwie zmarło 12,6 tys. osób, tj. o 14,0% więcej niż w 2019 r. Najwyższy poziom zgonów, w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, charakteryzował powiat żagański (14,4‰) i sulęciński (13,6‰), najniższy zaś powiaty: gorzowski (10,6‰), wschowski (10,8‰) i zielonogórski (11,2‰).

 

Współczynnik zgonów w skali roku wzrósł o 1,6 pkt. do 12,5‰

W skali roku współczynnik zgonów wzrósł we wszystkich powiatach, w tym najbardziej w powiecie międzyrzeckim (o 3,2 pkt.), sulęcińskim (o 2,4 pkt.) i żagańskim (o 2,3 pkt.).

W 2020 r. liczba urodzeń żywych była mniejsza od liczby zgonów o 4,0 tys. Ujemny przyrost naturalny odnotowano we wszystkich powiatach, a jego poziom był najniższy w powiecie żagańskim (minus 6,4‰).


  Współczynnik przyrost naturalnego w skali roku obniżył się o 1,9 pkt. do minus 4,0‰

Więcej informacji znajdą Państwo w publikacji „Sytuacja demograficzna w województwie lubuskim w 2020 r.”, którą zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze https://zielonagora.stat.gov.pl


   

Współpraca z Mediami:

tel.: (+48 68) 322 31 12

faks.: (+48 68) 325 36 79

e-mail:

 

zielonagora.stat.gov.pl

@zielonaGoraSTAT

@UStatZielonaGora

  

        


Do góry