Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - publikacja "Sytuacja demograficzna województwa lubuskiego w 2017 r."

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
16.07.2018
 

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA WOJEWÓDZTWA
LUBUSKIEGO W  2017 R.
 
 

 16 lipca 2018 r.


 

  1016,8 TYS.

 

  Liczba ludności w województwie
  w 2017 r.

 

 
W 2017 r. po raz piąty z kolei
liczba ludności w województwie lubuskim zmniejszyła się. W skali roku wzrosła liczba urodzeń oraz liczba zgonów. Przyrost naturalny był dodatni, ale jego wartość ukształtowała się na niskim poziomie. Saldo migracji na pobyt stały pozostało ujemne.  

        
     

Według stanu w dniu 31 grudnia 2017 r. województwo lubuskie zamieszkiwało 1016,8 tys. osób, tj. o 0,5 tys. mniej niż przed rokiem.

W 2017 r. w województwie odnotowano wzrost liczby urodzeń żywych – do 10,3 tys.,
tj. o 0,6 tys. w skali roku. Liczba urodzeń zbliżyła się do poziomu zarejestrowanego w 2012 r. (10,4 tys.).

 

Współczynnik urodzeń żywych
(liczba urodzeń żywych w przeliczeniu
na 1000 mieszkańców) w skali roku
wzrósł o 0,6 pkt do 10,1‰.

 

We wszystkich powiatach (z wyj. żagańskiego) zanotowano wzrost współczynnika urodzeń żywych w porównaniu z 2016 r. Najwyższy współczynnik urodzeń zanotowano w powiecie świebodzińskim  (11,3‰), zielonogórskim (11,1‰), wschowskim (10,7‰), sulęcińskim (10,4‰)
oraz w Zielonej Górze (10,3‰).

 

 

Sośród 82 gmin województwa lubuskiego, 55 zanotowało poprawę współczynnika urodzeń żywych. Najwięcej urodzeń zarejestrowano w gminie wiejskiej Bytnica (powiat krośnieński) – ponad 14 urodzeń w przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy. W tym zakresie wyróżniły się również dwie gminy wiejskie z powiatu świebodzińskiego: Skąpe (14,2‰) i Lubrza (13,7‰) oraz trzy z powiatu zielonogórskiego: gmina wiejska Trzebiechów (13,5‰), gmina miejsko-wiejska Sulechów (12,6‰) i Kargowa (12,2‰).

 

Współczynnik zgonów (liczba zgonów w przeliczeniu na 1000 mieszkańców)
wyniósł 10,1‰, podczas gdy
rok wcześniej 9,8‰. 

 

W 2017 r. w województwie zmarło 10,3 tys. osób, tj. o 0,3 tys. więcej niż przed rokiem. Najwyższy współczynnik zgonów zanotowano w powiecie żagańskim (11,4‰), strzelecko-drezdeneckim (11,0‰) i sulęciński (10,9‰), a najniższy w powiecie gorzowskim (9,0‰). Wśród gmin, najwyższe natężenie zgonów zanotowano w gminie wiejskiej Maszewo (powiat krośnieński) oraz Tuplice (powiat żarski), gdzie współczynnik zgonów wyniósł powyżej 15‰.

 

Przyrost naturalny na
1000 ludności wyniósł 0,02.


 

W 2017 r. liczba urodzeń żywych nieznacznie przewyższyła liczbę zgonów – zanotowano dodatni przyrost naturalny. Współczynnik przyrostu naturalnego (liczony na 1000 mieszkańców) osiągnął poziom 0,0‰ (wobec minus 0,2‰ w 2016 r.).

 

 

     

Więcej informacji znajdą Państwo w publikacji „Sytuacja demograficzna województwa lubuskiego w 2017 r.”, którą zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze http://zielonagora.stat.gov.pl/

   

 

   

Współpraca z Mediami:

tel.: (+48 68) 322 31 12

faks.: (+48 68) 325 36 79

e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl

 

zielonagora.stat.gov.pl

@zielonaGoraSTAT

@GlownyUrzadStatystyczny

  

        


Do góry