Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - publikacja "Sytuacja demograficzna woejwództwa lubuskiego w 2018 r."

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
16.07.2019

 

Sytuacja demograficzna województwa lubuskiego w 2018 r.  

 16 lipca 2019 r.


 

  1014,5 tys.

  liczba ludności
w województwie w 2018 r.

 

 

W 2018 r. po raz szósty z kolei liczba ludności w województwie lubuskim zmniejszyła się. W skali roku spadła liczba urodzeń, natomiast wzrosła liczba zgonów. Przyrost naturalny był ujemny, a jego poziom był najniższy od momentu powstania województwa lubuskiego. Saldo migracji ludności na pobyt stały pozostało ujemne.

  

        
     

Według stanu w dniu 31 grudnia 2018 r. województwo lubuskie zamieszkiwało 1014,5 tys. osób, tj. o 2,3 tys. mniej niż przed rokiem i o 8,8 tys. mniej niż w 2012 r., kiedy liczba ludności w województwie była najwyższa w porównaniu z wynikami spisu z 2011 r.

 

W 2018 r. w województwie odnotowano spadek liczby urodzeń żywych – do 9,5 tys., tj. o 0,8 tys. w skali roku. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców, liczba urodzeń zmniejszyła się we wszystkich powiatach, a najbardziej w powiecie świebodzińskim (o 1,6 p. prom.).

 

W badanym roku najwyższy współczynnik urodzeń żywych zanotowano w Zielonej Górze (10,0‰) oraz w powiatach: zielonogórskim (9,8‰), strzelecko-drezdeneckim i świebodzińskim (po 9,7‰), a także międzyrzeckim (9,6‰) oraz krośnieńskim (9,5‰). Natomiast najniższy wskaźnik odnotowano w powiecie żagańskim (8,4‰).

 

Współczynnik urodzeń żywych (liczba urodzeń żywych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców) w skali roku spadł o 0,8 p. prom. do 9,3‰

W województwie zmarło 11,0 tys. osób, tj. o 0,7 tys. więcej niż przed rokiem. Współczynnik zgonów był najwyższy w powiecie żagańskim (12,3‰), żarskim (12,0‰), strzelecko-drezdeneckim (11,7‰) i sulęcińskim (11,4‰), natomiast najniższy odnotowano w powiatach: zielonogórskim, słubickim, międzyrzeckim, wschowskim, a także w Zielonej Górze (po 10,0‰).

 

Współczynnik zgonów (liczba zgonów w przeliczeniu na 1000 mieszkańców) wyniósł 10,8‰, podczas gdy rok wcześniej 10,1‰

W 2018 r. zanotowano ujemny przyrost naturalny, a jego poziom był najniższy od momentu powstania województwa lubuskiego. W większości powiatów współczynnik przyrostu naturalnego był ujemny – od minus 3,9‰ w powiecie żagańskim do minus 0,6‰ w powiecie międzyrzeckim. Dodatni wystąpił jedynie w powiecie zielonogórskim (0,3‰) oraz w Zielonej Górze (0,2‰).

 

Przyrost naturalny licząc na 1000 ludności wyniósł minus 1,5‰, rok wcześniej natężenie urodzeń i zgonów było podobnej wielkości

     

Więcej informacji znajdą Państwo w publikacji „Sytuacja demograficzna województwa lubuskiego w 2018 r.”, którą zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze https://zielonagora.stat.gov.pl


   

Współpraca z Mediami:

tel.: (+48 68) 322 31 12

faks.: (+48 68) 325 36 79

e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl

 

zielonagora.stat.gov.pl

@zielonaGoraSTAT

@GlownyUrzadStatystyczny

  

        


Do góry