Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - publikacja "Rynek pracy w województwie lubuskim w 2020 r."

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
30.11.2021

 

Rynek pracy w województwie lubuskim w 2020 r.

 

 30 listopada 2021 r.


 

  352,5 tys. osób

  liczba pracujących w województwie lubuskim w 2020 r

 

W województwie lubuskim w ciągu ostatnich kilku lat poprzedzających rok wystąpienia pandemii Covid-19, systematycznie poprawiała się sytuacja na rynku pracy. Ogłoszenie stanu epidemii w marcu 2020 r. i podjęcie działań mających na celu ochronę zdrowia i życia obywateli skutkowało zaburzeniem dotychczasowych trendów na rynku pracy. W końcu 2020 r. liczba pracujących zmniejszyła się o 2,2% w relacji do końca poprzedniego roku. Zmniejszyła się również liczba osób przyjętych do pracy i osób zwolnionych z pracy. Zanotowano wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych i stopy bezrobocia rejestrowanego. Ponadto zanotowano wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, jednak tempo wzrostu uległo spowolnieniu.

       
     

W końcu 2020 r. liczba pracujących w województwie lubuskim wyniosła 352,5 tys. osób, tj. o 2,2% mniej niż w końcu 2019 r.

W podmiotach gospodarczych, o liczbie pracujących powyżej 9 osób oraz jednostkach sfery budżetowej niezależnie od liczby pracujących, przyjęto do pracy 38,8 tys. osób, to o 19,7% mniej niż w poprzednim roku. Mniejsza była również liczba osób zwolnionych z pracy (40,4 tys. osób), tj. o 11,1%.

W omawianym roku liczba nowo utworzonych miejsc pracy zmniejszyła się (o 37,4% do 7,7 tys.). Ponad połowa nowych miejsc pracy powstała w jednostkach małych (o liczbie pracujących do 9 osób). Jednocześnie zlikwidowano 7,8 tys. miejsc pracy, było to o 36,9% więcej niż w 2019 r. Po raz pierwszy od wielu lat zanotowano ujemny bilans miejsc pracy (to różnica pomiędzy powstałym i zlikwidowanym miejscami pracy) na poziomie 6,6 tys.

Zwiększyła się (o 3,3%) liczba osób pracujących w warunkach zagrożenia, wyniosła 10,0 tys. osób. Pracujący w warunkach zagrożenia stanowili 7,9% ogółu zatrudnionych w jednostkach objętych badaniem. Mniejsza niż przed rokiem była liczba wypadków przy pracy oraz liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy.

Zanotowano wzrost poziomu bezrobocia rejestrowanego w województwie. W końcu 2020 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 23,7 tys. osób, tj. o 28,0% więcej niż przed rokiem. Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie lubuskim wyniosła 6,3%, wobec 4,9% w końcu 2019 r.

W 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w województwie lubuskim wzrosło o 5,6%, jednak wzrost był mniejszy niż w poprzednim roku. Przeciętne wynagrodzenie brutto w województwie stanowiło 87,6% przeciętnego wynagrodzenia brutto w kraju.

 

W porównaniu z 2019 r. największy spadek liczby ludności obserwowany był w mieście na prawach powiatu Gorzów Wlkp. (o 1,0 tys. osób) oraz w powiatach żagańskim (o 0,8 tys.) i żarskim (o 0,7 tys.).

 

Więcej informacji znajdą Państwo w publikacji „Rynek pracy w województwie lubuskim w 2020 r.”, którą zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze https://zielonagora.stat.gov.pl


   

Współpraca z Mediami:

tel.: (+48 68) 322 31 12

faks.: (+48 68) 325 36 79

e-mail:

 

zielonagora.stat.gov.pl

@zielonaGoraSTAT

@UStatZielonaGora

  

        


Do góry