Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - publikacja "Rynek pracy w województwie lubuskim w 2019 r."

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
30.11.2020

 

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2019 r.  

 30 listopada 2020 r.


 

  360,7 tys. osób

  liczba pracujących
w województwie lubuskim w 2019 r.

 

W końcu 2019 r. liczba pracujących była o 0,8% wyższa niż w końcu poprzedniego roku. Zarówno liczba osób przyjętych do pracy, jak i zwolnionych z pracy zmniejszyła się. Bilans miejsc pracy nadal był dodatni. Utrzymał się spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych i stopy bezrobocia rejestrowanego. Ponadto zanotowano wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, przy czym tempo wzrostu było wolniejsze niż w poprzednim roku.

       
     

W końcu 2019 r. liczba pracujących w województwie lubuskim wyniosła 360,7 tys. osób, tj. o 0,8% więcej niż w końcu 2018 r.

 

W podmiotach gospodarczych, o liczbie pracujących powyżej 9 osób oraz w jednostkach sfery budżetowej niezależnie od liczby pracujących, przyjęto do pracy 48,3 tys. osób, tj. o 3,5% mniej w porównaniu poprzednim rokiem. Zmniejszyła się także liczba osób zwolnionych z pracy (do 45,5 tys. osób, tj. o 3,0%).

 

Liczba nowo utworzonych miejsc pracy wzrosła w omawianym roku (o 10,3%) do 12,3 tys. Blisko 60% nowych miejsc pracy powstało w jednostkach małych (o liczbie pracujących do 9 osób). Jednocześnie zlikwidowano 5,7 tys. miejsc pracy, tj. o 16,2% mniej niż przed rokiem. Po raz kolejny zanotowano dodatni bilans miejsc pracy (różnicę pomiędzy powstałym i zlikwidowanym miejscami pracy) na poziomie 6,6 tys.

 

Zmniejszyła się (o 26,0%) liczba osób pracujących w warunkach zagrożenia i wyniosła 9,7 tys. osób. Pracujący w warunkach zagrożenia stanowili 7,8% ogółu zatrudnionych w jednostkach objętych badaniem. Zmniejszyła się liczba wypadków przy pracy oraz liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy.

 

Ponownie utrzymał się, notowany w ostatnich latach, spadek poziomu bezrobocia rejestrowanego w województwie. W końcu 2019 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 18,5 tys. osób i była o 16,7% mniejsza niż przed rokiem. Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie lubuskim w końcu 2019 r. wyniosła 4,9%, tj. o 0,9 p. proc. mniej niż w końcu 2018 r. i była niższa od średniej stopy bezrobocia rejestrowanego w kraju.

 

W 2019 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w województwie lubuskim wzrosło o 7,5%, tj. w nieco mniejszym stopniu niż w 2018 r. i stanowiło 88,1% przeciętnego wynagrodzenia w kraju.


   

Więcej informacji znajdą Państwo w publikacji „Rynek pracy w województwie lubuskim w 2019 r.”, którą zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze https://zielonagora.stat.gov.pl


   

Współpraca z Mediami:

tel.: (+48 68) 322 31 12

faks.: (+48 68) 325 36 79

e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl

 

zielonagora.stat.gov.pl

@zielonaGoraSTAT

@GlownyUrzadStatystyczny

  

        


Do góry