Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - publikacja "Rynek pracy w województwie lubuskim w 2016 r."

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
07.11.2017

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2016 R.

 

  • W końcu 2016 r. liczba pracujących w województwie lubuskim w podmiotach gospodarczych o liczbie pracujących powyżej 9 osób oraz w jednostkach sfery budżetowej niezależnie od liczby pracujących po raz kolejny wzrosła i wyniosła 228,4 tys. osób, tj. o 2,6% więcej niż w poprzednim roku. Pracujący w województwie stanowili 2,5% ogółu pracujących w kraju.
  • Powstało 13,1 tys. nowych miejsc pracy, było to o 6,8% więcej niż w poprzednim roku. Jednocześnie liczba zlikwidowanych miejsc pracy wyniosła 5,2 tys., tj. o 20,9% mniej niż przed rokiem.
  • W 2016 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w województwie lubuskim w podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 osób wyniosło 3734,90 zł, tj. było wyższe o 4,7% w porównaniu z rokiem poprzednim. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwie lubuskim stanowiło 87,1% przeciętnego wynagrodzenia w kraju.
  • W końcu 2016 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 32,4 tys. osób i zmalała w porównaniu ze stanem notowanym końcu 2015 r. o 17,7%. Stopa bezrobocia rejestrowanego ukształtowała się na poziomie 8,6%, tj. o 1,9 p. proc. mniej niż przed rokiem. W kraju stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 8,2%.
  • W przedsiębiorstwach na stanowiskach pracy, na których występowały zagrożenia warunków pracy zatrudnionych było niemal 11,5 tys. osób liczonych jeden raz w grupie czynnika przeważającego tzn. zagrożenia środowiskiem pracy, uciążliwością pracy, bądź czynnikami mechanicznymi. Grupa zatrudnionych w warunkach zagrożenia stanowiła 9,5% ogółu zatrudnionych (tj. o 0,1 p. proc. mniej niż w poprzednim roku).
  • W województwie lubuskim doszło do 2480 wypadków przy pracy, było ich o 141 więcej niż w poprzednim roku. Z ogółu wypadków przy pracy 6 było wypadkami zbiorowymi (przed rokiem zdarzyły się 2).

Więcej informacji znajdą Państwo w publikacji „Rynek pracy w województwie lubuskim w 2016 r.”, która została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze pod adresem: http://zielonagora.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery

Do góry