Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - publikacja "Rynek pracy w woj. lubuskim w 2018 r."

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
29.11.2019

 

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2018 r.  

 29 listopada 2019 r.


 

  357,7 tys. osób

  liczba pracujących
w województwie lubuskim w 2018 r.

 

W końcu 2018 r. liczba pracujących w województwie lubuskim była o 1,7% większa niż w końcu poprzedniego roku. Liczba osób przyjętych do pracy wzrosła w porównaniu z 2017 r. w mniejszym stopniu niż liczba zwolnionych. Nadal notowano spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych i stopy bezrobocia rejestrowanego. Ponadto wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto był wyższy niż w 2017 r.

       
     

W  końcu 2018  r. populacja pracujących w  województwie lubuskim liczyła 357,7 tys. osób, tj. o 1,7% więcej niż w  końcu 2017  r.

 

W podmiotach gospodarczych, o liczbie pracujących powyżej 9 osób oraz jednostkach sfery budżetowej niezależnie od liczby pracujących, przyjęto do pracy 50,1 tys. osób, tj. o 2,3% więcej w porównaniu z 2017 r. Z kolei liczba osób zwolnionych z pracy (46,9 tys. osób) była o 8,2% większa niż w poprzednim roku.

 

W porównaniu z 2017 r. liczba nowo utworzonych miejsc pracy zmniejszyła się do 11,2 tys., tj. o ponad 20%. Ponad połowa z nich powstała w jednostkach małych (o liczbie pracujących do 9 osób). Jednocześnie zlikwidowano 6,8 tys. miejsc pracy, tj. o 2,3% więcej niż w poprzednim roku.

 

Wzrosła liczba osób pracujących w warunkach zagrożenia do 13,1 tys. osób, tj. o 7,1%. W rezultacie zatrudnieni w warunkach zagrożenia stanowili 10,4% ogółu zatrudnionych jednostkach objętych badaniem. W porównaniu z 2017 r. zmniejszyła się liczba wypadków przy pracy oraz liczba osób poszkodowanych w wypadkach.

 

Ponadto utrzymał się notowany w ostatnich latach spadek poziomu bezrobocia rejestrowanego w województwie. W końcu 2018 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 22,2 tys. osób i była o 9,8% mniejsza niż w roku poprzednim. Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie lubuskim w końcu 2018 r. wyniosła 5,8%, tj. o 0,7 p. proc. mniej niż w końcu 2017 r. i była równa średniej stopie bezrobocia rejestrowanego w kraju.

 

W 2018 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w województwie lubuskim wzrosło o 7,3%, tj. w większym stopniu niż w 2017 r. i stanowiło 87,8% przeciętnego wynagrodzenia w kraju.


   

Więcej informacji znajdą Państwo w publikacji „Rynek pracy w województwie lubuskim w 2018 r.”, którą zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze https://zielonagora.stat.gov.pl


   

Współpraca z Mediami:

tel.: (+48 68) 322 31 12

faks.: (+48 68) 325 36 79

e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl

 

zielonagora.stat.gov.pl

@zielonaGoraSTAT

@GlownyUrzadStatystyczny

  

        


Do góry