Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - publikacja "Rocznik Statystyczny Województwa Lubuskiego 2019"

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
30.12.2019
 

Rocznik statystyczny województwa lubuskiego 2019

Województwo lubuskie. Podregiony powiaty gminy 2019
 
 

30 grudnia 2019 r.


 

  42,8 tys. zł
PKB na 1 mieszkańca w 2017 r.

 

Utrzymał się notowany w poprzednich latach wzrost produktu krajowego brutto  w skali roku, który w 2017 r. wyniósł 3,9%   (w cenach stałych). PKB na 1 mieszkańca    w województwie stanowił 82,6% PKB na 1 mieszkańca w kraju. Realne dochody do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych zwiększyły się w ujęciu rocznym o 2,8% (po wzroście w 2016 r. o 5,4%)

  

        
     

W 2018 r. produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem o 5,9% (w cenach stałych). Wyższa niż w poprzednim roku była także produkcja budowlano-montażowa (o 4,3%).

 

Produkcja sprzedana przemysłu w województwie stanowiła 2,5% produkcji sprzedanej przemysłu w kraju

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania wzrosła w ujęciu rocznym o 6,4%, przy czym 56,8% stanowiły mieszkania w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem. Liczba mieszkań w zasobach mieszkaniowych w województwie zwiększyła się w porównaniu z 2017 r. o 1,1% do 377,0 tys.

   

Nakłady inwestycyjne zrealizowane w 2018 r. wyniosły 6302,8 mln zł (tj. 2,1% nakładów inwestycyjnych w kraju) i były wyższe w porównaniu z notowanymi w 2017 r. o 14,3%.

 

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska wzrosły w stosunku do 2017 r., przy spadku nakładów na środki trwałe służące gospodarce wodnej. Inwestycje dotyczyły głównie gospodarki ściekowej i ochrony wód (46,5% ogółu nakładów), ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu (15,6%) oraz ujęć i doprowadzeń wody (10,2%). Lubuskie wyróżnia niska w porównaniu z innymi województwami emisja zanieczyszczeń powietrza. Stosowane w zakładach szczególnie uciążliwych urządzenia do redukcji zanieczyszczeń zatrzymują lub neutralizują ponad 99% wytworzonych zanieczyszczeń pyłowych oraz ponad 68% zanieczyszczeń gazowych.

 

W 2018 r. nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska wyniosły 222,7 mln zł
(tj. o 41,9% więcej niż w 2017 r.), a służące gospodarce wodnej – 44,4 mln zł (tj. o 11,5% mniej niż w poprzednim roku).

Utrzymały się zmiany sytuacji na rynku pracy, związane ze wzrostem liczby pracujących (w stosunku do 2017 r. o 1,7%) i spadkiem liczby zarejestrowanych bezrobotnych (w analogicznym okresie o 9,8%). W dalszym ciągu najwięcej pracujących  koncentrują podmioty gospodarcze zlokalizowane w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze oraz w powiatach w południowej części województwa: żarskim, świebodzińskim, nowosolskim i zielonogórskim.

 

W końcu 2018 r. na 1000 ludności przypadało blisko 353
pracujących

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w województwie w 2018 r. (w wysokości 4029,14 zł) stanowiło około 87,8% przeciętnego wynagrodzenia w kraju.

   

   

Więcej informacji znajdziecie Państwo w publikacjach „Rocznik Statystyczny Województwa Lubuskiego 2019” oraz „Województwo Lubuskie. Podregiony Powiaty Gminy 2019”, dostępnych na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze http://zielonagora.stat.gov.pl/

   

 

   

Współpraca z Mediami:

tel.: (+48 68) 322 31 12

faks.: (+48 68) 325 36 79

e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl

 

zielonagora.stat.gov.pl

@zielonaGoraSTAT

@GlownyUrzadStatystyczny

  

        


Do góry