Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - publikacja „Raport o sytuacji społeczno–gospodarczej województwa lubuskiego w 2016 r."

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
23.05.2017

RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W 2016

 

  • Liczba ludności w województwie lubuskim w końcu grudnia 2016 r. wyniosła 1017,4 tys. osób, tj. zmniejszyła się o 0,7 tys. w stosunku do poprzedniego roku. W województwie odnotowano zarówno ubytek naturalny ludności, jak i ujemne saldo migracji ogółem.
  • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 120,0 tys. osób i wzrosło o 2,5% w stosunku do obserwowanego przed rokiem (wobec wzrostu o 1,0% w 2015 r.). W Gorzowie Wlkp. przeciętne zatrudnienie ukształtowało się na poziomie 22,3 tys. osób, a w Zielonej Górze 20,9 tys. osób.
  • Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w IV kwartale 2016 r. stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie 4,1% i była najniższa w kraju.
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3657,36 zł i było o 6,1% wyższe niż w roku poprzednim (wobec wzrostu o 4,2% w 2015r.). W Gorzowie Wlkp. przeciętne miesięczne wynagrodzenie kształtowała się na poziomie 3485,6 zł, a w Zielonej Górze 3578,03.
  • Co piaty mieszkaniec województwa lubuskiego był emerytem lub rencistą. Przeciętna liczba emerytów i rencistów w województwie lubuskim wyniosła 215,7 tys. osób, tj. zwiększyła się o 1,0 tys. osób w stosunku do poprzedniego roku.
  • W stosunku do 2015 r. odnotowano wzrost produkcji sprzedanej przemysłu o 8,6% (w cenach stałych), sprzedaży detalicznej zrealizowanej przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe o 11,9% oraz spadek produkcji budowlano-montażowej o 18,7%.

Cena 15 zł                                                   

Więcej informacji znajdą Państwo w publikacji „Raport o sytuacji społeczno–gospodarczej województwa lubuskiego w 2016 r.”, która został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze
pod adresem: http://zielonagora.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/inne-opracowania/

Do góry