Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - publikacja "Portrety powiatów i gmin województwa lubuskiego w 2014 r."

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
25.01.2016
  • W 2014 r. we wszystkich powiatach województwa lubuskiego współczynnik dzietności ogólnej (liczba urodzonych dzieci w przeliczeniu na jedną kobietę w wieku rozrodczym) ukształtował się znacznie poniżej poziomu zapewniającego prostą zastępowalność pokoleń (2,10-2,15); najwyższy był w powiecie sulęcińskim (1,41). W większości powiatów zanotowano jednak korzystne zamiany w zakresie przyrostu naturalnego w relacji do poprzedniego roku.
  • Saldo migracji na 1000 ludności wyniosło minus 1,3 i było ujemne w większości powiatów, z wyjątkiem zielonogórskiego (saldo na poziomie 0,0 na 1000 osób), gorzowskiego (3,8)  miasta na prawach powiatu Zielona Góra (4,4).
  • Powiaty gorzowski i wschowski wyróżnia relatywnie wysoki odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym. Z kolei w miastach na prawach powiatu: Gorzów Wlkp. i Zielona Góra notuje się wyższy niż w pozostałych powiatach województwa udział ludności w wieku poprodukcyjnym.
  • W przeliczeniu na 1000 ludności liczba pracujących w województwie wynosi od 129 osób w powiecie żagańskim i 147 - w powiecie krośnieńskim, do 277 osób w powiecie świebodzińskim, 328 - w Gorzowie Wlkp. i 338 - w Zielonej Górze.
  • Biorąc pod uwagę stopę bezrobocia rejestrowanego, problem bezrobocia  największym stopniu dotyka powiatów: żagańskiego (w którym stopa bezrobocia w 2014 r. wyniosła 22,2%), nowosolskiego (20,7%) i strzelecko-drezdeneckiego (20,1%). Najmniejszy odsetek bezrobotnych w ludności aktywnej zawodowo występuje w powiecie gorzowskim (8,8%) i słubickim (7,9%) oraz w miastach na prawach powiatu: Zielona Góra (7,3%) i Gorzów Wlkp. (5,9%).
  • Spośród gmin województwa lubuskiego najwięcej bezrobotnych w przeliczeniu na 1000 ludności notuje się  gminach miejsko-wiejskich: Dobiegniew (93), Kożuchów (88) oraz w gminach wiejskich Gubin i Bledzew (po 86), a najmniej w gminach Bogdaniec (14) i Kostrzyn nad Odrą (15), wobec 46 średnio w województwie.

 

Więcej informacji o powiatach i gminach województwa lubuskiego znajdą Państwo w publikacji „Portrety powiatów i gmin województwa lubuskiego w 2014 r.”.

Do góry