Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - publikacja "Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie lubuskim w 2015 r."

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
25.07.2016

LUDNOŚĆ, RUCH NATURALNY I MIGRACJE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2015 R.

W województwie lubuskim:

  • W końcu 2015 r. mieszkało 1018,1 tys. osób, tj. o 2,2 tys. mniej niż przed rokiem. Rok 2015 był trzecim z kolei, w którym odnotowano spadek liczby ludności. 
  • Największy ubytek ludności odnotowano w powiecie zielonogórskim (o 19,7 tys. osób), jest to głównie efektem wyłączenia z powiatu gminy wiejskiej Zielona Góra i włączenia jej do miasta na prawach powiatu Zielona Góra.
  • W wyniku połączenia gminy wiejskiej Zielona Góra z miastem wyraźnie wzrósł odsetek ludności mieszkającej w miastach (z 63,1% w 2014 r. do 65,0%), co lokuje województwo na czwartym miejscu w kraju pod względem wskaźnika urbanizacji.
  • Statystyczny mieszkaniec regionu miał przeciętnie 39,5 lat. Dla mężczyzn parametr ten wyniósł 38,1 lat, a dla kobiet 41,1 lat.
  • Zarejestrowano 9,4 tys. urodzeń żywych, tj. o 3,0% mniej w porównaniu z 2014 r. oraz 10,2 tys. zgonów, tj. o 6,3% więcej niż w ub. roku.
  • Odnotowano najniższy przyrost naturalny w historii województwa, tj. minus 736 osób. Spośród powiatów najniższy współczynnik przyrostu naturalnego odnotowano w powiecie żagańskim (minus 2,50 na 1000 ludności) i żarskim (minus 2,22), najwyższy w powiecie zielonogórskim (0,12).
  • Odsetek urodzeń pozamałżeńskich sięga niemal 40% (w ub. roku 39,3%), podczas gdy w kraju ze związków pozamałżeńskich rodzi się mniej niż ¼ wszystkich dzieci.
  • Zawarto 5,0 tys. związków małżeńskich, tj. o 3,3% więcej niż w ub. roku.  Współczynnik małżeństw (liczba małżeństw w przeliczeniu na 1000 mieszkańców) wyniósł 4,9‰. Spośród powiatów województwa najwyższy współczynnik małżeństw odnotowano w powiecie krośnieńskim (5,5‰) i strzelecko-drezdeneckim (5,4‰), a najniższy w Zielonej Górze (4,4‰).
  • Rozwiodło się 2,1 tys. par małżeńskich, tj. o 1,4% mniej niż w 2014 r. Współczynnik rozwodów (w przeliczeniu na 1000 mieszkańców) wyniósł 2,0‰ i był (obok województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego) najwyższy w kraju. Spośród powiatów województwa najniższy współczynnik rozwodów odnotowano w powiecie gorzowskim (1,5‰), natomiast najwyższy w Gorzowie Wlkp. (2,8‰).

 

Więcej informacji znajdą Państwo w publikacji „Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie lubuskim w 2015r.”, która została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze pod adresem zielonagora.stat.gov.pl.

Publikacja dostępna również w wersji książkowej w cenie 16 zł.

Do góry