Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - publikacja "Leśnictwo i ochrona środowiska w województwie lubuskim w latach 2015-2017"

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
28.12.2018

 

Leśnictwo i ochrona środowiska w województwie lubuskim w latach 2015-2017  

 28 grudnia 2018 r.


 

  64,6 %

  Spadek ilości nieoczyszczanych ścieków komunalnych

 

 

Działania inwestycyjne i pozainwestycyjne w latach 2015–2017 przyniosły dalszą poprawę stanu środowiska w województwie lubuskim.

  

        
     

Powierzchnia geodezyjna województwa lubuskiego w dniu 1 I 2017 r. wyniosła 1398,8 tys. ha. Na 1 mieszkańca województwa przypadało 13749 m2.

 

Powierzchnia województwa lubuskiego stanowiła 4,5% powierzchni kraju

W 2017 r. z produkcji rolniczej i leśnej na cele nierolnicze i nieleśne wyłączono 287 ha gruntów rolnych i leśnych. Grunty te zostały przeznaczone m.in.: na tereny osiedlowe (44,6%), na tereny przemysłowe (39,4%), pod drogi i szlaki komunikacyjne (6,3%) oraz pod użytki kopalne (3,8%).

Na potrzeby eksploatacji sieci wodociągowej pobrano 50,2 hm3 wody – 54,0% poboru ogółem, na cele produkcyjne – 12,1 hm3 (13,0%), a do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie oraz napełniania i uzupełniania stawów rybnych – 30,7 hm3 (33,0%).

W 2017 r. w województwie lubuskim do wód powierzchniowych lub do ziemi odprowadzono 38,4 hm3 ścieków komunalnych i przemysłowych, tj. 0,5% ogółu ścieków odprowadzonych do wód lub do ziemi w Polsce.

W województwie lubuskim w 2017 r. działało 128 oczyszczalni ścieków (przemysłowych i komunalnych). Wśród nich znajdowało się 105 oczyszczalni ścieków komunalnych.

Według danych szacunkowych 76,7% ludności korzystało z oczyszczalni ścieków.

 

W skali województwa największy pobór wody odnotowano w powiecie krośnieńskim (15,5% poboru ogółem), powiecie żarskim (14,4%) i w powiecie gorzowskim

Na przestrzeni 10 lat (od 2008 r.) znacząco zmniejszyła się zarówno emisja zanieczyszczeń pyłowych, jak i gazowych (pyłowe spadek o 0,5 tys. ton, tj. o 35,7%, gazowe (bez CO2) spadek o 20,4 tys. ton, tj. o 70,1%).

Powierzchnia obszarów prawnie chronionej przyrody w końcu 2017 r. wyniosła 540,3 tys. ha, co stanowiło 38,6% powierzchni ogólnej województwa i 5,3% powierzchni chronionej w Polsce.

 

Wskaźnik zanieczyszczeń zatrzymanych w urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń gazowych (bez dwutlenku węgla) wzrósł z 32,3% w 2015 r. do 68,9% w 2017 r.

Lesistość, wyrażająca procentowy stosunek powierzchni lasów do ogólnej powierzchni geograficznej województwa, w 2017 r. wyniosła 49,3%.

 

Pod względem wskaźnika lesistości województwo lubuskie zajmuje 1. lokatę w Polsce

Więcej informacji znajdą Państwo w publikacji „Leśnictwo i ochrona środowiska w województwie lubuskim w latach 2015-2017”, która została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze http://zielonagora.stat.gov.pl/


   

Współpraca z Mediami:

tel.: (+48 68) 322 31 12

faks.: (+48 68) 325 36 79

e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl

 

zielonagora.stat.gov.pl

@zielonaGoraSTAT

@GlownyUrzadStatystyczny

  

        


Do góry