Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - Pogranicze polsko-niemieckie 2016 w liczbach

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
22.05.2018
 

Pogranicze polsko-niemieckie w liczbach w 2016 r.
 
 

 22 maja 2018 r.


 

  20,7 mln

  osób mieszka na pograniczu polsko-niemieckim
w 2016 r.

 

Pogranicze polsko-niemieckie w 2016 r. zamieszkiwało ponad 20,7 mln osób, w tym 56,5% to mieszkańcy niemieckiej części tego obszaru. Największy odsetek zamieszkujących obszar transgraniczny charakteryzuje Saksonię - 19,7% (ponad 4 mln osób). 

        
     

Na pograniczu polsko-niemieckim systematycznie wzrasta mediana wieku kobiet rodzących pierwsze dziecko. Najwyższe wartości mediana wieku urodzenia pierwszego dziecka osiągnęła w 2016 r. w Berlinie i Saksonii – powyżej 30 roku życia. Najniższe wartości mediany charakteryzują województwa zachodniej Polski, gdzie mediana nie przekroczyła 29,4 lat.

Najwięcej małżeństw w przeliczeniu na 1000 ludności  w 2016 r. zawarto w Meklemburgii – Pomorzu Przednim, nieco mniej w Berlinie, Brandenburgii i Wielkopolsce. Najmniejszą wartość wskaźnika odnotowano natomiast w Saksonii oraz województwach – zachodniopomorskim, lubuskim i dolnośląskim.

 

Mediana wieku ludności
w 2016 r.

Brandenburgia                                     49,6
Woj.wielkopolskie                                38,7
Aktywność zawodowa ludności na pograniczu polsko-niemieckim jest nadal znacznie zróżnicowana terytorialnie. W zachodniej części pogranicza udział osób uznanych za pracujące lub bezrobotne (tj. aktywnych zawodowo) w ogóle ludności w wieku 15 lat i więcej był wyższy niż w części wschodniej. Dodatkowo w żadnym z województw zachodniej Polski współczynnik aktywności zawodowej nie przekroczył jego najniższej wartości notowanej w porównywanych landach niemieckich.

W 2016 r. w landach niemieckich przeciętna liczba godzin przepracowanych tygodniowo w głównym miejscu pracy  nie przekraczała 37 godzin, natomiast we wszystkich województwach przekraczała 40 godzin. Zarówno po wschodniej, jak i po zachodniej stronie granicy przeciętna liczba godzin przepracowanych tygodniowo była większa w przypadku mężczyzn niż kobiet.

 

Przeciętne dalsze trwanie życia
kobiet w 2016 r.

Saksonia                                               84,2
Woj.dolnośląskie                                  81,7


 

 

 

W 2016 r. we wszystkich województwach na pograniczu polsko-niemieckim odsetek pełnozatrudnionych przekraczał 93%. Z kolei w prezentowanych landach najwyższy odsetek pełnozatrudnionych zanotowano w Brandenburgii (77%). W pozostałych landach udział pełnozatrudnionych w ogóle zatrudnionych nie przekroczył 75%.

W województwach i landach na pograniczu polsko-niemieckim w porównaniu z 2014 r. zmniejszył się odsetek długotrwale bezrobotnych, najbardziej w województwie lubuskim i dolnośląskim oraz w Meklemburgii-Pomorze Przednie.

Pogranicze polsko-niemieckie jest zróżnicowane ze względu na wielkość PKB. W porównaniu z 2014 r. we wszystkich landach i województwach wystąpił wzrost PKB na 1 mieszkańca (w cenach bieżących). Zanotowany wzrost był bardziej dynamiczny po niemieckiej stronie granicy niż po polskiej.


 

Udział ludności z wykształceniem wyższym 
w  populacji ludności  aktywnej zawodowo

Berlin                                                 39,8%
Woj.lubuskie                                      26,2%


 

Więcej informacji znajdą Państwo w opracowaniu „Pogranicze polsko-niemieckie w liczbach w 2016 r.”, które jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze http://zielonagora.stat.gov.pl/

   

 

   

Współpraca z Mediami:

tel.: (+48 68) 322 31 12

faks.: (+48 68) 325 36 79

e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl

 

zielonagora.stat.gov.pl

@zielonaGoraSTAT

@GlownyUrzadStatystyczny

  

        


Do góry