Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - Ochrona zdrowia w województwie lubuskim w 2017 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
30.01.2019

 

Ochrona zdrowia w województwie lubuskim w 2017 r.  

 30 stycznia 2019 r.


 

  43,3

  liczba łóżek na 10 tys. mieszkańców

 

 

W 2017 r. 131 osób w regionie zachorowało na gruźlicę. Po raz kolejny (od 2011 r.), nie stwierdzono w województwie lubuskim zachorowań na odrę.

  

        
     

Liczba wykrytych w województwie zachorowań na gruźlicę pozostała na poziomie 2016 r. Chorobę stwierdzono u 131 osób, co w przeliczeniu na 100 tys. ludności stanowiło 13 nowych przypadków zachorowań, przy średniej dla kraju – 15 zachorowań. 94% nowych przypadków dotyczyło gruźlicy płuc, a 6% – gruźlicy pozapłucnej.

Dostępność do personelu medycznego w województwie w ciągu roku nie uległa zmianie – 20 lekarzy i 46 pielęgniarek przypadało na 10 tys. ludności (w kraju – odpowiednio 23 i 50). W porównaniu z poprzednim rokiem zwiększyła się natomiast w niektórych dziedzinach medycyny liczba specjalistów, m. in. chirurgów (różnych specjalności) – o 19 do 242, kardiologów – o 6 do 62, położników i ginekologów – o 5 do 123, czy pediatrów – o 4 do 86. Łącznie odsetek lekarzy specjalistów wśród wszystkich lekarzy zwiększył się z 72,7% do 74,5%, a lekarzy dentystów ze specjalizacją – z 13,1% do 13,4%.

W końcu 2017 r. w województwie funkcjonowały 24 stacjonarne szpitale ogólne (podobnie jak w 2016 r.), dysponujące 4,4 tys. łóżek. Wskaźnik liczby łóżek w opiece stacjonarnej w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców wyniósł 43,3 (w 2016 r. – 42,7) i był jednym z najmniejszych w kraju.

W ambulatoryjnej opiece zdrowotnej funkcjonowało 585 przychodni (o 1 więcej niż w 2016 r.) i 202 praktyki lekarskie (o 8 mniej). W 2017 r. w ramach tej opieki zdrowotnej udzielono ponad 7,7 mln porad (ok. 2% mniej niż w 2016 r.). Oznacza to, że przeciętnie na 1 mieszkańca przypadało 7,6 porady (podobnie jak w 2016 r.).

W ramach ratownictwa medycznego świadczeń medycznych udzielało 51 zespołów (podobnie jak w 2016 r.), w tym 30 zespołów podstawowych i 21 specjalistycznych. Dostępność świadczeń udzielanych przez system ratownictwa medycznego była jedną z najwyższych w kraju – 5 zespołów ratownictwa medycznego przypadało na 100 tys. mieszkańców.

W 2017 r. na terenie województwa funkcjonowało 330 aptek (o 10 więcej niż w 2016 r.) i 49 punktów aptecznych (o 4 mniej). Na jedną aptekę przypadało przeciętnie 3,1 tys. osób (w 2016 r. 3,2 tys.).

 

Gruźlica relatywnie najczęściej była wykrywana u mieszkańców województwa lubelskiego - 22 przypadki na 100 tys. ludności, a najrzadziej wśród mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego – po 9 przypadków na 100 tys. ludnościLiczba lekarzy przypadająca na 10 tys. ludności wahała się od 16 w województwie wielkopolskim do 27 w województwie łódzkim i mazowieckim

Wskaźnik udzielonych porad w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, przypadających na 1 mieszkańca, wyniósł od 7,4 w województwie opolskim do 9,1 w województwie mazowieckim   
   

 

 

Więcej informacji znajdą Państwo w publikacji „Zdrowie i ochrona zdrowia w 2017 r.”, która została zamieszczona na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego http://stat.gov.pl/


   

Współpraca z Mediami:

tel.: (+48 68) 322 31 12

faks.: (+48 68) 325 36 79

e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl

 

zielonagora.stat.gov.pl

@zielonaGoraSTAT

@GlownyUrzadStatystyczny

  

        


Do góry