Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim w IV kwartale 2018 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
29.03.2019
 

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim w IV kwartale 2018 r.    

29 marca 2019 r.

 

  54,8%

  Współczynnik  aktywności zawodowej w IV kwartale 2018 r.

 

Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) wskazują, że osoby aktywne zawodowo stanowiły w województwie lubuskim w IV kwartale 2018 r. 54,8% liczby ludności w wieku 15 lat i więcej. Odsetek ten zmniejszył się zarówno w odniesieniu do poprzedniego kwartału (o 0,7 p. proc.), jak i w porównaniu z IV kwartałem 2017 r. (o 0,5 p. proc.). W ujęciu kwartalnym spadła zarówno liczba pracujących (o 0,9%), jak i liczba bezrobotnych (13,3%), natomiast wzrosła liczba biernych zawodowo (o 1,4%). Zmniejszyła się także stopa bezrobocia (o 0,4 p. proc.)

         Współczynnik aktywności zawodowej zmniejszył się w porównaniu z poprzednim kwartałem
       

W IV kwartale 2018 r. ludność aktywna zawodowo liczyła 436 tys. (z tego 423 tys. pracujących i 13 tys. bezrobotnych). Biernych zawodowo było 359 tys.

W porównaniu z III kwartałem 2018 r. liczba osób aktywnych zawodowo spadła (o 6 tys., tj. o 1,4%), natomiast wzrosła liczba osób biernych zawodowo (o 5 tys., tj. o 1,4%). Wśród osób aktywnych zawodowo zmniejszyła się zarówno liczba pracujących (o 4 tys., tj. o 0,9%), jak i liczba bezrobotnych (o 2 tys. osób, tj. o 13,3%).

W porównaniu z IV kwartałem 2017 r. liczba osób aktywnych zawodowo zmniejszyła się o 7 tys., tj. o 1,6%. Spadek dotyczył tak liczby osób pracujących (o 5 tys., tj. o 1,2%), jak i liczby osób bezrobotnych (o 2 tys. tj. o 13,3%). Nieznacznie natomiast zwiększyła się liczba osób biernych zawodowo (o 1 tys., tj. o 0,3%).

W omawianym kwartale wskaźnik zatrudnienia wyniósł 53,2% (wobec 53,6% w poprzednim kwartale), przy czym wyższy był wśród mężczyzn (61,9% wobec 44,8% wśród kobiet). Uwzględniając miejsce zamieszkania, odsetek pracujących w miastach wyniósł 53,7%, a na wsi – 52,2%.

Stopa bezrobocia obniżyła się (w ujęciu kwartalnym i rocznym) o 0,4 p. proc. i wyniosła 3,0%.

Wśród osób biernych zawodowo przeważały kobiety (222 tys., tj. 61,8%). Ich liczba zwiększyła się w porównaniu z poprzednim kwartałem o 6 tys., tj. o 2,8%.


   

Spadła zarówno liczba pracujących jak i liczba bezrobotnych, natomiast wzrosła liczba biernych zawodowo w porównaniu z poprzednim kwartałem

Wskaźnik zatrudnienia zmniejszył się w porównaniu z poprzednim kwartałemStopa bezrobocia zmniejszyła się w porównaniu z poprzednim kwartałemWięcej informacji znajdą Państwo w opracowaniu sygnalnym „Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim w IV kwartale 2018 r.”, które zamieszczone zostało na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze zielonagora.stat.gov.pl     

 

   

Współpraca z Mediami:

tel.: (+48 68) 322 31 12

faks.: (+48 68) 325 36 79

e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl

 

zielonagora.stat.gov.pl

@zielonaGoraSTAT

@GlownyUrzadStatystyczny

  

        

Do góry