Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim w IV kwartale 2017 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
30.03.2018
 

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim w IV kwartale 2017 r.    

30 marca 2018 r.

 

  99,8

  Dynamika liczby osób aktywnych zawodowo w porównaniu z IV kwartałem 2016 r.

 

W IV kwartale 2017 r. ludność aktywna zawodowo w województwie lubuskim liczyła 443 tys. osób, tj. o 0,2% mniej niż rok wcześniej. Zbiorowość ta stanowiła 55,3% ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej. Na każde 100 osób, które były w wieku produkcyjnym, blisko 74 osoby były aktywne zawodowo, czyli miały pracę lub jej poszukiwały

          
       

W porównaniu z IV kwartałem 2016 r. zmniejszyła się zarówno liczba osób aktywnych zawodowo (o 1 tys., tj. o 0,2%), jak i liczba osób biernych zawodowo (o 3 tys., tj. o 0,8%). Wśród osób aktywnych zawodowo odnotowano wzrost liczby pracujących (o 1 tys., tj. o 0,2%) i spadek liczby bezrobotnych (o 3 tys., tj. o 16,7%).

Współczynnik aktywności zawodowej zwiększył się nieznacznie, bo o 0,1 p. proc. i wyniósł 55,3%, przy czym dla mężczyzn wzrósł o 0,4 p. proc. do 63,5%, a dla kobiet obniżył się o 0,3 p. proc. do 47,7%. Wzrost wskaźnika zanotowano dla mieszkańców miast (o 0,6 p. proc. do 55,0%), natomiast spadek dla ludności wiejskiej (o 1,0 p. proc. do 55,9%).

W omawianym kwartale pracowało 428 tys. osób, tj. o 1 tys. (o 0,2%) osób więcej niż przed rokiem. W skali roku wzrosła zarówno liczba pracujących mężczyzn (o 0,4% do 237 tys.), jak i liczba pracujących kobiet (o 0,5% do 192). Wskaźnik zatrudnienia wyniósł 53,4%, wobec 53,0% rok wcześniej.

Zbiorowość osób bezrobotnych liczyła 15 tys. i zmniejszyła się w porównaniu z IV kwartałem 2016 r. o 3 tys., tj. o 16,7%. Stopa bezrobocia wyniosła 3,4% i obniżyła się o 0,7 p. proc. Udział bezrobotnych kobiet w liczbie ludności aktywnej zawodowo wyniósł 3,0% i był niższy niż mężczyzn (3,3%).

Osoby bierne zawodowo liczyły 358 tys., tj. 44,7% ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej. Ich liczba zmniejszyła się w skali roku o 3 tys., tj. o 0,8%. Kobiety stanowiły 60,6% ogółu biernych zawodowo (60,1% przed rokiem). Blisko 65,6% tej grupy to mieszkańcy miast.

 

   

Najwyższą aktywność zawodową zanotowano wśród osób w wieku 35-44 lata, najniższą dla osób w grupie wieku 55 lat i więcej.

W charakterze pracowników najemnych pracowało 83,6% ogółu pracujących (w tym 70,1% w sektorze prywatnym). Spośród pracujących najemnie ok. 30,0% osób posiadała umowę na czas określony.Ponad 50,6% wszystkich biernych zawodowo pobierało świadczenie emerytalne (46,5% przed rokiem). W skali roku liczba świadczeniobiorców wzrosła o 7,7%. 

Więcej informacji znajdą Państwo w publikacji „Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim w IV kwartale 2017 r.” która zamieszczona została na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze http://zielonagora.stat.gov.pl/

     

Do góry