Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim w III kwartale 2018 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
28.12.2018
 

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim w III kwartale 2018 r.    

28 grudnia 2018 r.

 

  55,5%

  Współczynnik  aktywności zawodowej w III kwartale 2018 r.

 

Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) wskazują, że osoby aktywne zawodowo stanowiły w województwie lubuskim w III kwartale 2018 r. 55,5% ludności w wieku 15 lat i więcej. Odsetek ten zmniejszył się (o 0,6 p. proc.) w odniesieniu do analogicznego kwartału poprzedniego roku, natomiast zwiększył się (o 0,2 p. proc.) w porównaniu z poprzednim kwartałem. W skali roku największy spadek aktywności zawodowej zanotowano wśród osób w wieku 25-34 lata (o 3 p. proc. do 79,4%).

          
       

W III kwartale br. ludność aktywna zawodowo liczyła 442 tys. osób (z tego 427 tys. pracujących i 15 tys. bezrobotnych). Biernych zawodowo było 354 tys.

W porównaniu z III kwartałem ub. roku liczba osób aktywnych zawodowo zmniejszyła się (o 7 tys., tj. o 1,6%). Spadek dotyczył zarówno liczby osób pracujących (o 3 tys., tj. o 0,7%), jak i liczby osób bezrobotnych (o 4 tys. tj. o 21,1%). Zwiększyła się natomiast liczba osób biernych zawodowo (o 2 tys., tj. o 0,6%).

W porównaniu z II kwartałem br. liczba osób aktywnych zawodowo wzrosła (o 2 tys., tj. o 0,5%), natomiast spadła liczba osób biernych zawodowo (o 2 tys., tj. o 0,6%). Wśród osób aktywnych zawodowo liczba pracujących nie uległa zmianie, zwiększyła się natomiast liczba bezrobotnych (o 2 tys. osób, tj. o 15,4%).

W omawianym kwartale wskaźnik zatrudnienia wyniósł 53,6% (wobec 53,7% przed rokiem), przy czym wyższy był wśród mężczyzn – 61,6%, dla kobiet wyniósł 46,2%. Uwzględniając miejsce zamieszkania, odsetek pracujących w miastach był wyższy (54,1%) niż na wsi (52,9%).

Stopa bezrobocia obniżyła się w skali roku o 0,8 p. proc. i wyniosła 3,4%.

Wśród osób biernych zawodowo przeważały kobiety (216 tys., tj. 61,0%). Ich liczba zmniejszyła się w porównaniu z poprzednim rokiem, jak i w odniesieniu do poprzedniego kwartału.


   

W najmłodszej grupie wieku (15-24 lata) współczynnik aktywności zawodowej wyniósł 34,4%, a w najstarszej (55 lat i więcej) – 25,8%


W skali roku wzrost wskaźnika zatrudnienia odnotowano wśród osób najmłodszych – o 2,2 p. proc. do 30,2%, a spadek wśród osób najstarszych – o 0,8 p. proc. do 25,2%


Świadczenie emerytalne pobierało 52,0% biernych zawodowo (wobec 49,1% przed rokiem)Więcej informacji znajdą Państwo w opracowaniu sygnalnym „Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim w III kwartale 2018 r.”, które zamieszczone zostało na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze zielonagora.stat.gov.pl     

 

   

Współpraca z Mediami:

tel.: (+48 68) 322 31 12

faks.: (+48 68) 325 36 79

e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl

 

zielonagora.stat.gov.pl

@zielonaGoraSTAT

@GlownyUrzadStatystyczny

  

        

Do góry