Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim w I kwartale 2019 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
28.06.2019
 

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim
w I kwartale 2019 r.
   

28 czerwca 2019 r.

 

  55,1%

  Współczynnik  aktywności zawodowej w I kwartale 2019 r.

 

Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) wskazują, że osoby aktywne zawodowo stanowiły w województwie lubuskim w I kwartale 2019 r. 55,1% liczby ludności w wieku 15 lat i więcej. Odsetek ten zwiększył się zarówno w odniesieniu do poprzedniego kwartału (o 0,3 p. proc.), jak i w porównaniu z I kwartałem 2018 r. (o 0,5 p. .proc.). W ujęciu kwartalnym wzrosła liczba pracujących (o 1,2%), natomiast spadła liczba bezrobotnych (o 38,5%); zmniejszyła się liczba biernych zawodowo (o 0,8%) i stopa bezrobocia (o 1,2 p. proc.).

         Współczynnik aktywności zawodowej zwiększył się w porównaniu z poprzednim kwartałem
       

W I kwartale 2019 r. ludność aktywna zawodowo liczyła 436 tys. (z tego 428 tys. pracujących i 8 tys. bezrobotnych). Biernych zawodowo było 356 tys.  

W porównaniu z IV kwartałem 2018 r. liczba osób aktywnych zawodowo nie uległa zmianie, natomiast zmniejszyła się liczba osób biernych zawodowo – o 3 tys., tj. o 0,8%. Wśród osób aktywnych zawodowo wzrosła liczba pracujących – o 5 tys., tj. o 1,2%, natomiast spadła liczba bezrobotnych – o 5 tys. osób, tj. o 38,5%.

W porównaniu z I kwartałem 2018 r. kierunek zmian był podobny: liczba osób aktywnych zawodowo nie uległa zmianie, natomiast spadła liczba osób biernych zawodowo (o 5 tys., tj. o 1,4%). Wśród osób aktywnych zawodowo odnotowano wzrost liczby pracujących (o 3 tys., o 0,7%), natomiast spadek liczby bezrobotnych (o 3 tys., o 27,3%).

W omawianym kwartale wskaźnik zatrudnienia wyniósł 54,0% (wobec 53,2% w poprzednim kwartale), przy czym był wyższy wśród mężczyzn – 63,0%. Wśród kobiet wyniósł 45,7%. Uwzględniając miejsce zamieszkania, odsetek pracujących w miastach wyniósł 53,8%, a na wsi – 54,5%.

Stopa bezrobocia obniżyła się (w ujęciu kwartalnym) z 3,0% do 1,8%. W analogicznym kwartale ub. roku wyniosła 2,5%.

Wśród osób biernych zawodowo przeważały kobiety (219 tys., tj. 61,5%). Ich liczba zmniejszyła się w porównaniu z poprzednim kwartałem o 3 tys., tj. o 1,4%.


   

Wzrosła liczba pracujących, natomiast spadła liczba bezrobotnych w porównaniu z poprzednim kwartałem

Wskaźnik zatrudnienia zwiększył się w porównaniu z poprzednim kwartałemStopa bezrobocia zmniejszyła się w porównaniu z poprzednim kwartałemWięcej informacji znajdą Państwo w opracowaniu sygnalnym „Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim w I kwartale 2019 r.”, które zamieszczone zostało na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze zielonagora.stat.gov.pl     

 

   

Współpraca z Mediami:

tel.: (+48 68) 322 31 12

faks.: (+48 68) 325 36 79

e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl

 

zielonagora.stat.gov.pl

@zielonaGoraSTAT

@GlownyUrzadStatystyczny

  

        

Do góry