Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim w I kwartale 2018 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
29.06.2018
 

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim w I kwartale 2018 r.    

29 czerwca 2018 r.

 

  99,1

  Dynamika współczynnika  aktyw-
  ności zawodowej w porównaniu 
   z I kwartałem 2017 r.

 

Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) przeprowadzonego w I kwartale br., wskazują na spadek poziomu aktywności zawodowej ludności w odniesieniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Spadek dotyczył bezrobocia, które osiągnęło poziom bezrobocia naturalnego. W ujęciu kwartalnym zmniejszył się współczynnik aktywności zawodowej i wskaźnik zatrudnienia. Wzrosła natomiast liczba biernych zawodowo.

          
       

W I kwartale br. ludność aktywna zawodowo liczyła 436 tys. osób (z tego 425 tys. pracujących
i 11 tys. bezrobotnych). Biernych zawodowo było 361 tys.  

W porównaniu z I kwartałem ub. roku liczba osób aktywnych zawodowo zmniejszyła się
(o 6 tys., tj. o 1,4%). Spadek dotyczył osób bezrobotnych (o 31,3%). Liczba osób biernych
zawodowo nie uległa zmianie.

W porównaniu z IV kwartałem ub. roku liczba osób aktywnych zawodowo również spadła
(o 7 tys., tj. o 1,6%), natomiast wzrosła liczba osób biernych zawodowo (o 3 tys., tj. o 0,8%). Wśród osób aktywnych zawodowo zmniejszyła się zarówno liczba pracujących (o 3 tys.,
tj. o 0,7%), jak i liczba bezrobotnych (o 4 tys. osób, tj. o 26,7%).

Współczynnik aktywności zawodowej ukształtował się na poziomie 54,6%, wobec 55,1% przed rokiem.

Wskaźnik zatrudnienia wyniósł 53,3% (wobec 53,0% przed rokiem), przy czym wyższy był wśród mężczyzn – 61,5%, dla kobiet wyniósł 45,9%. Uwzględniając miejsce zamieszkania,
odsetek pracujących w miastach był wyższy (53,7%) niż na wsi (52,9%).

Stopa bezrobocia obniżyła się w skali roku o 1,1 p. proc. i wyniosła 2,5%. Bezrobocie
w województwie lubuskim osiągnęło poziom bezrobocia naturalnego.

Wśród osób biernych zawodowo przeważały kobiety (221 tys., tj. 61,2% ogółu) oraz mieszkańcy miast (234 tys., tj. 64,8%). Liczba kobiet biernych zawodowo nie zmieniła się w skali roku, wzrosła natomiast w porównaniu z IV kwartałem ub. roku.


   

W najmłodszej grupie wieku (15-24 lata) współczynnik aktywności zawodowej
wyniósł 35,7%, a w najstarszej (55 lat i więcej) – 24,3%.
W skali roku zanotowano wzrost wskaźnika zatrudnienia wśród osób najmłodszych – o 4,6 p. proc. do 33,7%, a spadek dla osób najstarszych – o 1,2 p. proc. do 23,9%.
Świadczenie emerytalne pobierało 51,5% biernych zawodowo (wobec 46,8% przed rokiem).

 

Więcej informacji znajdą Państwo w publikacji „Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim w I kwartale 2018 r.” która zamieszczona została na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze pod adresem: http://zielonagora.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/praca-wynagrodzenie/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-w-wojewodztwie-lubuskim-w-i-kwartale-2018-r-,2,24.html .

     

 

   

Współpraca z Mediami:

tel.: (+48 68) 322 31 12

faks.: (+48 68) 325 36 79

e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl

 

zielonagora.stat.gov.pl

@zielonaGoraSTAT

@GlownyUrzadStatystyczny

  

        

Do góry