Publikacja jest opracowaniem tematycznym, charakteryzującym sytuację na lokalnym rynku pracy. Publikacja zawiera również zestaw informacji w układzie wojewódzkim, który umożliwia porównanie podstawowych wskaźników w odniesieniu do innych województw oraz Polski. Prezentowane dane statystyczne zgrupowane zostały w pięciu działach obejmujących między innymi informacje z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, pracujących, zatrudnionych i ich wynagrodzeń oraz bezrobotnych i warunków pracy.