Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Europejskie badanie EU-SILC

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
24.09.2020

W dniach od 18 września do 4 grudnia 2020 r. przeprowadzane jest na terenie całego kraju Europejskie Badanie Warunków Życia Ludności EU-SILC.


Informujemy, że termin ankietyzacji badania EU-SILC został przełożony (z wiosny na jesień) i wydłużony – w związku z pandemią COVID-19.

W celu zrealizowania wywiadów, ankieterzy z urzędów statystycznych we wszystkich województwach skontaktują się telefonicznie z respondentami z wylosowanych gospodarstw domowych.

W przypadku wątpliwości, w celu potwierdzenia tożsamości ankieterów, prosimy o skorzystanie z aplikacji „Sprawdź tożsamość ankietera” - https://sa.stat.gov.pl/formularz/ lub kontakt z pracownikami urzędu statystycznego w Państwa województwie. Aktualne dane kontaktowe znajdują się na stronie: https://stat.gov.pl/badania-statystyczne/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze/

Reprezentacyjne badanie ankietowe EU-SILC dotyczy prywatnych gospodarstw domowych. Do wylosowanych do badania gospodarstw domowych został wysłany list Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, będący zaproszeniem do udziału w badaniu. Udział w badaniu biorą gospodarstwa, które były ankietowane w latach poprzednich.

W związku z tym, być może do Państwa gospodarstwa zawita jeden z ankieterów Urzędu Statystycznego i poprosi o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania. Jeśli to Państwa gospodarstwo domowe zostało wylosowane, bardzo prosimy o przychylność wobec ankietera i życzliwą współpracę.

Dzięki Państwa udziałowi w badaniu możliwe będzie pozyskanie wielu istotnych informacji o warunkach życia polskich gospodarstw domowych.

Badane są cechy demograficzne respondentów, uczestnictwo w procesie edukacji, stan zdrowia, warunki mieszkaniowe, aktywność ekonomiczna, poziom i źródła dochodów, uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym.

Badanie EU-SILC stanowi podstawowe źródło informacji pozwalające na porównanie krajów członkowskich Unii Europejskiej w zakresie warunków życia ludności i umożliwia monitorowanie postępu w zwalczaniu ubóstwa i wykluczenia społecznego w tych krajach.


Więcej informacji na temat warunków życia ludności znajdą Państwo na stronie GUS:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia

oraz na stronie Eurostatu (Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej):

https://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/overview


Informacje zebrane podczas wywiadów będą chronione tajemnicą statystyczną, dane są poufne i podlegają szczególnej ochronie, a uzyskane dane wykorzystane będą jedynie do analiz zbiorczych.


Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu.


Niniejsze badanie jest realizowane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO). Szczegółowe informacje dotyczące stosowania RODO w statystyce publicznej są dostępne na stronie internetowej https://stat.gov.pl/rodo/

Do góry