Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Europejskie badanie EU-SILC

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
23.04.2019

W dniach od 23 kwietnia do 28 czerwca 2019 r. przeprowadzane jest na terenie całego kraju Europejskie Badanie Warunków Życia Ludności EU-SILC.

Reprezentacyjne badanie ankietowe EU-SILC dotyczy prywatnych gospodarstw domowych, a realizowane jest techniką bezpośredniego wywiadu z respondentem. Do nowowylosowanych do badania gospodarstw domowych został wysłany list Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, będący zaproszeniem do udziału w badaniu. Udział w badaniu biorą również gospodarstwa, które były ankietowane w latach poprzednich.

W związku z tym, być może do Państwa gospodarstwa zawita jeden z ankieterów Urzędu Statystycznego i poprosi o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania. Bardzo prosimy o przychylność wobec ankietera i życzliwą współpracę.

(Każdy z naszych ankieterów posiada legitymację i upoważnienie wydane przez Urząd Statystyczny w Zielonej Górze).

W przypadku wątpliwości, w celu potwierdzenia tożsamości ankieterów, prosimy o kontakt z pracownikami urzędu statystycznego w Zielonej Górze. Aktualne dane kontaktowe znajdują się na stronie: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2019/Kontakt.htm

Badane są cechy demograficzne respondentów, uczestnictwo w procesie edukacji, stan zdrowia, warunki mieszkaniowe, aktywność ekonomiczna, poziom i źródła dochodów, uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym.

Badanie EU-SILC stanowi podstawowe źródło informacji pozwalające na porównanie krajów członkowskich Unii Europejskiej w zakresie warunków życia ludności i umożliwia monitorowanie postępu w zwalczaniu ubóstwa i wykluczenia społecznego w tych krajach.

Więcej informacji na temat warunków życia ludności znajdą Państwo na stronie GUS: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia
oraz na stronie Eurostatu (Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej): https://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/overview


Informacje zebrane podczas wywiadów będą chronione tajemnicą statystyczną, dane są poufne i podlegają szczególnej ochronie, a uzyskane dane wykorzystane będą jedynie do analiz zbiorczych.


Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu.Lista osób do kontaktu.

Więcej informacji o prowadzonych przez statystykę publiczną badaniach ankietowych.

Statystyczne badania ankietowe w 2019 r.


Niniejsze badanie jest realizowane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO). Szczegółowe informacje dotyczące stosowania RODO w statystyce publicznej są dostępne na stronie internetowej https://stat.gov.pl/rodo/

Do góry