Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Europejskie ankietowe badanie zdrowia EHIS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
12.09.2019

W dniach  od  16  września  do 16  grudnia 2019 r. przeprowadzane jest na terenie całego kraju Europejskie  Ankietowe Badanie Zdrowia  (EHIS).

Celem badania jest uzyskanie informacji  pozwalających na ocenę obecnej sytuacji zdrowotnej polskiego społeczeństwa oraz  analizę wpływu warunków demograficzno-społecznych,  sytuacji zawodowej i miejsca zamieszkania  respondenta na jego poziom zdrowotności. 

Badanie EHIS stanowi podstawowe źródło informacji pozwalające na porównanie krajów członkowskich Unii Europejskiej w zakresie zdrowia  ludności.

Reprezentacyjne badanie ankietowe EHIS  dotyczy prywatnych gospodarstw domowych w wylosowanych mieszkaniach, a realizowane jest techniką bezpośredniego wywiadu z respondentem. Do wylosowanych do badania   mieszkań został wysłany list  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, będący zaproszeniem do udziału w badaniu.

Państwa udział w badaniu jest bardzo istotny, aby mógł powstać pełny i rzetelny obraz sytuacji zdrowotnej mieszkańców Polski.

W  związku z tym, być może do Państwa gospodarstwa zawita jeden z ankieterów Urzędu Statystycznego i poprosi o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania. Bardzo prosimy o przychylność wobec ankietera i życzliwą współpracę.

 ( Każdy z naszych ankieterów posiada legitymację i  upoważnienie  wydane przez Urząd Statystyczny w Zielonej Górze).

W przypadku wątpliwości, w celu potwierdzenia tożsamości ankieterów, prosimy o kontakt z pracownikami urzędu statystycznego w Zielonej Górze. Aktualne dane kontaktowe znajdują się na stronie: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2019/Kontakt.htm.

Informacje zebrane podczas wywiadów będą chronione tajemnicą statystyczną, dane są poufne i podlegają szczególnej ochronie, a uzyskane dane wykorzystane będą jedynie do analiz zbiorczych.


Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu.


Niniejsze badanie jest realizowane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO). Szczegółowe informacje dotyczące stosowania RODO w statystyce publicznej są dostępne na stronie internetowej https://stat.gov.pl/rodo/Lista osób do kontaktu.

Więcej informacji o prowadzonych przez statystykę publiczną badaniach ankietowych.

Statystyczne badania ankietowe w 2019 r.


Niniejsze badanie jest realizowane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO). Szczegółowe informacje dotyczące stosowania RODO w statystyce publicznej są dostępne na stronie internetowej https://stat.gov.pl/rodo/

Do góry