Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Badania ankietowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
03.01.2020

W sposób ciągły i stały, przez wszystkie miesiące 2020 roku prowadzone są w gospodarstwach domowych społeczne badania ankietowe:

        - Badanie aktywności ekonomicznej ludności (ZD,ZG/BAEL) – będące źródłem informacji o sytuacji na rynku pracy
        - Badanie budżetów gospodarstw domowych (BR) – pozwala analizować poziom życia ludności
        - Badanie kondycji  gospodarstw domowych (KGD)

    Każdego miesiąca notowane są ceny towarów i usług konsumpcyjnych oraz środków produkcji rolniczej (C-02) a także cen targowiskowych ważniejszych produktów rolnych (R-CT) w wybranych punktach sprzedaży.

    W wyznaczone dni miesiąca  na byłych przejściach granicznych w Kostrzynie, Słubicach-Świecku i  Łęknicy badany jest ruch pojazdów, osób zmotoryzowanych i pieszych przekraczających granicę Polski (BRG), a w otoczeniu tych przejść prowadzona jest ankietyzacja osób mieszkających poza granicami Polski (PDP), pozwalająca uzyskać informacje na temat podróży do Polski.

     W wybrane miesiące realizowane są w gospodarstwach rolnych badania rolnicze dotyczące produkcji roślinnej i zwierzęcej, gospodarowania ziemią i koniunktury w gospodarstwie rolnym.

     Po zakończeniu każdego kwartału (w miesiącach: kwiecień, lipiec, październik, styczeń) prowadzone jest ankietowe badanie PKZ na temat uczestnictwa mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach krajowych i zagranicznych.  Badanie realizowane jest metodą random route przez ankieterów urzędu statystycznego.

     Wszystkie badania ankietowe objęte są tajemnicą statystyczną, a uzyskane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzenia zestawień zbiorczych i analiz statystycznych.

 

Lista osób do kontaktu.

Więcej informacji o prowadzonych przez statystykę publiczną badaniach ankietowych.

Statystyczne badania ankietowe w 2020 r.


 

Do góry