Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Badania ankietowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
24.01.2022

W sposób ciągły i stały, przez wszystkie miesiące 2022 roku prowadzone są w gospodarstwach domowych społeczne badania ankietowe:

        - Badanie aktywności ekonomicznej ludności (ZD,ZG/BAEL) – będące źródłem informacji o sytuacji na rynku pracy

        - Badanie budżetów gospodarstw domowych (BR) – pozwala analizować poziom życia ludności

        - Badanie kondycji gospodarstw domowych (KGD)

Każdego miesiąca w wybranych punktach sprzedaży notowane są ceny towarów i usług konsumpcyjnych oraz środków produkcji  rolniczej (C-02).

W wybrane miesiące realizowane są w gospodarstwach rolnych badania rolnicze dotyczące produkcji roślinnej i zwierzęcej, gospodarowania ziemią i koniunktury w gospodarstwie rolnym.

Po zakończeniu każdego kwartału (w miesiącach: kwiecień, lipiec, październik, styczeń) prowadzone jest ankietowe badanie PKZ na temat uczestnictwa mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach krajowych i zagranicznych. 

Z uwagi na zagrożenie koronawirusem COVID-19 - obecnie badanie realizowane jest przez ankieterów urzędu statystycznego drogą telefoniczną.

W otoczeniu byłych przejść granicznych w Kostrzynie, Słubicach-Świecku i Łęknicy prowadzona jest ankietyzacja osób mieszkających poza  granicami  Polski (badanie nierezydentów PDP), pozwalająca uzyskać informacje na temat podróży do Polski.

Wszystkie badania ankietowe objęte są tajemnicą statystyczną, a uzyskane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzenia zestawień zbiorczych i analiz statystycznych.

 

Lista osób do kontaktu.

Więcej informacji o prowadzonych przez statystykę publiczną badaniach ankietowych.

Statystyczne badania ankietowe w 2022 r.


 

Do góry