Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Badania ankietowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
04.01.2019

W sposób ciągły i stały, przez wszystkie miesiące 2019 roku prowadzone są w gospodarstwach domowych społeczne badania ankietowe:

               - Badanie aktywności ekonomicznej ludności (ZD,ZG/BAEL) – będące źródłem informacji o sytuacji na rynku pracy.
               - Badanie budżetów gospodarstw domowych (BR) – pozwala analizować poziom życia ludności.
               - Badanie kondycji gospodarstw domowych (KGD).
 

Każdego miesiąca notowane są ceny towarów i usług konsumpcyjnych i niekonsumpcyjnych (C-02) oraz cen targowiskowych ważniejszych produktów rolnych (R-CT) w wybranych punktach sprzedaży.

W wyznaczone dni miesiąca na byłych przejściach granicznych w Kostrzynie, Słubicach-Świecku i Łęknicy badany jest ruch pojazdów i osób zmotoryzowanych i pieszych przekraczających granicę Polski (BRG), a w otoczeniu tych przejść prowadzona jest ankietyzacja osób mieszkających poza granicami Polski (PDP), pozwalająca uzyskać informacje na temat podróży do Polski.

W wybrane miesiące realizowane są w gospodarstwach rolnych badania rolnicze dotyczące produkcji roślinnej i zwierzęcej, gospodarowania ziemią i koniunktury w gospodarstwie rolnym.

Po zakończeniu każdego kwartału (w miesiącach: kwiecień, lipiec, październik, styczeń) prowadzone jest ankietowe badanie PKZ na temat uczestnictwa mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach krajowych i zagranicznych. Badanie realizowane jest metodą random route przez ankieterów Urzędu Statystycznego.

Wszystkie badania ankietowe objęte są tajemnicą statystyczną, a uzyskane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzenia zestawień zbiorczych i analiz statystycznych.

 

Lista osób do kontaktu.

Więcej informacji o prowadzonych przez statystykę publiczną badaniach ankietowych.

Statystyczne badania ankietowe w 2019 r.


 

Do góry