Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Badania ankietowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Statystyczne badania ankietowe

Główny Urząd Statystyczny prowadzi badania ankietowe w gospodarstwach domowych oraz w gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju. W wylosowanych do badań mieszkaniach/gospodarstwach ankieterzy - pracownicy urzędów statystycznych przeprowadzają wywiady osobiście lub telefonicznie.

Ankieterzy realizują również notowania cen towarów i usług konsumpcyjnych i niekonsumpcyjnych w wybranych punktach sprzedaży. Przeprowadzają także badanie ruchu pojazdów i osób oraz ankietyzację nierezydentów na granicy Polski z krajami Unii Europejskiej.

Z góry dziękujemy Państwu za współpracę z naszym ankieterem.

 

STATYSTYCZNE BADANIA ANKIETOWE W 2017 R.

 

 BADANIA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH

  Nazwa badania

  Formularze

  Realizacja

  Badanie budżetów gospodarstw domowych

  BR-01, BR-01a, BR-04

  badanie ciągłe,  realizowane przez cały rok

  Badanie kondycji gospodarstw domowych

  KGD-1

  badanie ciągłe,  realizowane przez cały rok

  Badanie aktywności ekonomicznej ludności

  ZG, ZD

  badanie ciągłe,  realizowane przez cały rok

  Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych

  DS-50

  miesiące: styczeń

  Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach

  PKZ

  miesiące: styczeń, kwiecień, lipiec, październik

  Kształcenie dorosłych

  KD-2

  miesiące: styczeń-luty

  Pracujący na własny rachunek

  ZD-R

  miesiące: kwiecień

  Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych
w gospodarstwach domowych

  SSI-10G, SSI-10I

  miesiące: kwiecień-maj

  Europejskie badanie dochodów i warunków życia ludności

  EU-SILC-G, EU-SILC- I

  miesiące:kwiecień-maj

  Praca a obowiązki rodzinne - pilotaż

  ZD-E

  miesiące: październik, grudzień

 

 

BADANIA W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

  Nazwa badania

  Formularze

  Realizacja

  Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego

  R-ZW-S

  miesiące: marzec, czerwiec-lipiec, grudzień

  Czerwcowe badanie rolnicze

  R-CzBR

  miesiące: czerwiec-lipiec

   Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym

  AK-R

  miesiące: lipiec 2017 r., styczeń 2018 r.

  Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej

  R-ZW-B

  miesiące: czerwiec-lipiec, grudzień

  Badanie plonów zbóż ozimych

  R-r-oz

  miesiące: czerwiec-lipiec

  Badanie plonów ziemniaków

  R-r-z

  miesiące: sierpień

  Badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku

  R-r-zb

  miesiące: sierpień

  Badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych

  R-r-pw

  miesiące:październik

  Badanie sadów wg gatunków i odmian

  R-r-s

  miesiące:listopad

 

 

BADANIA W PUNKTACH NOTOWAŃ CEN ORAZ BADANIE CEN TARGOWISKOWYCH

  Nazwa badania

  Formularze

  Realizacja

  Badanie cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz niekonsumpcyjnych

  C-02-10, C-02-11, C-02-13, C-02-30, C-02-40, C-02-50

  w każdym miesiącu roku kalendarzowego

  Notowanie cen targowiskowych ważniejszych produktów rolnych

  R-CT

  w każdym miesiącu roku kalendarzowego

 

 

BADANIA NA WEWNĘTRZNEJ GRANICY POLSKI Z KRAJAMI UE
W województwie lubuskim badanie odbywa się na trzech przejściach granicznych w Słubicach, Kostrzynie i w Gubinie.

  Nazwa badania

  Formularze

   Realizacja

  Badanie ruchu granicznego pojazdów i osób

  BRG

  przez cały rok, 7 razy w kwartale na każdym przejściu

  Badanie ruchu granicznego osób przekraczających granicę pieszo

  BRGp

  Podróż do Polski (badanie nierezydentów)

  PDP


 

Jak można potwierdzić tożsamość ankietera?

Każdy ankieter posiada legitymację służbową, identyfikator oraz  upoważnienie do prowadzenia badań ankietowych zapisanych w programie Badań Statystyki Publicznej na dany rok. Podajemy wzory legitymacji ankietera stałego i zmiennego.

Weryfikacji tożsamości ankietera można również dokonać dzwoniąc do właściwego urzędu statystycznego. Podstawowe informacje o prowadzonych aktualnie badaniach ankietowych i ankieterach statystycznych realizujących badania mogą Państwo uzyskać dzwoniąc  pod numer telefonu w Zielonej Górze: 68 3223125  oraz w Gorzowie Wlkp.: 95 7225880.

Lista osób do kontaktu.

Więcej informacji o prowadzonych przez statystykę publiczną badaniach ankietowych.


Do góry