Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Województwo lubuskie

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1016832

4206,48 zł

5,8 %

ludność
(stan w dniu 31 grudnia 2017 r.)
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
w sektorze przedsiębiorstw
(sierpień 2018 r.)
stopa bezrobocia44
(stan w końcu sierpnia 2018 r.)

2409

111830

129,5 tys.

liczba mieszkań oddanych do użytkowania
(styczeń-sierpień 2018 r.)

podmioty gospodarki narodowej
w rejestrze REGON
(stan w końcu sierpnia 2018 r.)
przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
(sierpień 2018 r.
)

103,4

109,0

produkcja sprzedana przemysłu* w sierpniu  2018 r.
(w cenach stałych)

produkcja budowlano-montażowa* w sierpniu 2018 r.
(w cenach bieżących)


* analogiczny miesiąc poprzedniego roku =100

Dane o województwie lubuskim

Ludność (31 XII 2017) 1016832
Przeciętne wynagrodzenie (VIII 2018) 4206,48 zł
Stopa bezrobocia (VIII 2018) 5,8%
Mieszkania oddane (I-VIII 2018) 2409
Podmioty (VIII 2018) 111830
Przeciętne zatrudnienie (VIII 2018) 129,5 tys.
Prod. sprzedana przemysłu (VIII 2018) 103,4
Prod. budowlano-montażowa (VIII 2018) 109,0


↑ wartość danego zjawiska zwiększyła się w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku

↓ wartość danego zjawiska zmniejszyła się w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku

wartość danego zjawiska nie zmieniła się

kolor zielony oznacza, że zmiana ma charakter pozytywny

kolor czerwony oznacza, że zmiana miała charakter negatywny

Powyżej zastosowano skróty nazw. Zestawienie skrótów i pełnych nazw przedstawia się następująco:

  • przeciętne wynagrodzenie - przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw,
  • stopa bezrobocia - stopa bezrobocia rejestrowanego (stan w końcu miesiąca),
  • mieszkania oddane - mieszkania oddane do użytkowania,
  • podmioty - podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON (stan w końcu miesiąca),
  • przeciętne zatrudnienie - przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw,
  • prod. sprzedana przemysłu - dynamika produkcji sprzedanej przemysłu* w sierpniu 2018 r. (w cenach stałych),
  • prod. budowlano-montażowa - dynamika produkcji budowlano-montażowej* w sierpniu 2018 r. (w cenach bieżących).

 * Analogiczny miesiąc roku poprzedniego = 100

Więcej informacji na temat stosowanych pojęć można znaleźć na stronie GUS: lista pojęć uporządkowana alfabetycznie, lista pojęć według dziedzin.

Do góry