Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

1017450

3683,78 zł

8,7 %

ludność
(stan w dniu 30 czerwca 2016 r.)
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
w sektorze przedsiębiorstw
(styczeń 2017 r.)
stopa bezrobocia
(stan w końcu lutego 2017 r.)

240

111500

123,7 tys.

liczba mieszkań oddanych do użytkowania
(styczeń 2017 r.)

podmioty gospodarki narodowej
w rejestrze REGON
(stan w końcu stycznia 2017 r.)
przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
(styczeń 2017 r.
)

109,8

153,9

produkcja sprzedana przemysłu* w styczniu 2017 r.
(w cenach stałych)

produkcja budowlano-montażowa* w styczniu 2017 r.
(w cenach bieżących)


* analogiczny miesiąc poprzedniego roku =100

Dane o województwie lubuskim


›  ludność (stan w dniu 30 czerwca 2016 r.) - 1017450

›  przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (styczeń 2017 r.) - 3683,78 zł

›  stopa bezrobocia (stan w końcu lutego 2017 r.) - 8,7 %

›  liczba mieszkań oddanych do użytkowania (styczeń 2017 r.) - 240

›  przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu  2017 r. w tys. osób - 123,7

›  podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON - stan w końcu stycznia 2017 r.  - 111500

produkcja sprzedana przemysłu* w styczniu 2017 r. (w cenach stałych) - 109,8

›  produkcja budowlano-montażowa* w styczniu 2017 r. (w cenach bieżących) - 153,9

  * analogiczny miesiąc poprzedniego roku =100

Do góry