Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

1017450

4102,45 zł

8,7 %

ludność
(stan w dniu 30 czerwca 2016 r.)
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
w sektorze przedsiębiorstw
(grudzień 2016 r.)
stopa bezrobocia
(stan w końcu grudnia 2016 r.)

3619

111756

120,1 tys.

liczba mieszkań oddanych do użytkowania
(styczeń-grudzień 2016 r.)

podmioty gospodarki narodowej
w rejestrze REGON
(stan w końcu grudnia 2016 r.)
przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
(grudzień 2016 r.
)

107,4

75,8

produkcja sprzedana przemysłu* w grudniu 2016 r.
(w cenach stałych)

produkcja budowlano-montażowa* w grudniu 2016 r.
(w cenach bieżących)


* analogiczny miesiąc poprzedniego roku =100

Dane o województwie lubuskim


›  ludność (stan w dniu 30 czerwca 2016 r.) - 1017450

›  przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (grudzień 2016 r.) - 4102,45 zł

›  stopa bezrobocia (stan w końcu grudnia 2016 r.) - 8,7 %

›  liczba mieszkań oddanych do użytkowania (styczeń-grudzień 2016 r.) - 3619

›  przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu  2016 r. w tys. osób - 120,1

›  podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON - stan w końcu grudnia 2016 r.  - 111756

produkcja sprzedana przemysłu* w grudniu 2016 r. (w cenach stałych) - 107,4

›  produkcja budowlano-montażowa* w grudniu 2016 r. (w cenach bieżących) - 75,8

  * analogiczny miesiąc poprzedniego roku =100

Do góry