Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

1017376

3651,51 zł

8,7 %

ludność
(stan w dniu 31 grudnia 2016 r.)
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
w sektorze przedsiębiorstw
(luty 2017 r.)
stopa bezrobocia
(stan w końcu lutego 2017 r.)

520

111448

124,0 tys.

liczba mieszkań oddanych do użytkowania
(luty 2017 r.)

podmioty gospodarki narodowej
w rejestrze REGON
(stan w końcu lutego 2017 r.)
przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
(luty 2017 r.
)

97,7

80,2

produkcja sprzedana przemysłu* w lutym 2017 r.
(w cenach stałych)

produkcja budowlano-montażowa* w lutym 2017 r.
(w cenach bieżących)


* analogiczny miesiąc poprzedniego roku =100

Dane o województwie lubuskim


›  ludność (stan w dniu 31 grudnia 2016 r.) - 1017376

›  przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (luty 2017 r.) - 3651,51 zł

›  stopa bezrobocia (stan w końcu lutego 2017 r.) - 8,7 %

›  liczba mieszkań oddanych do użytkowania (luty 2017 r.) - 520

›  przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lutym  2017 r. w tys. osób - 124,0

›  podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON - stan w końcu lutego 2017 r.  - 111448

produkcja sprzedana przemysłu* w lutym 2017 r. (w cenach stałych) - 97,7

›  produkcja budowlano-montażowa* w lutym 2017 r. (w cenach bieżących) - 80,2

  * analogiczny miesiąc poprzedniego roku =100

Do góry