Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

KD – Międzynarodowe badanie: Kształcenie Dorosłych

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
28.02.2017

W dniach  od  2 stycznia do 30 marca 2017 r. na terenie całego kraju realizowane jest  w wybranych losowo mieszkaniach badanie statystyczne:  Kształcenie dorosłych ( KD ).


Jest to badanie międzynarodowe, przeprowadzane co 5 lat metodą reprezentacyjną.  Stanowi  część programu „Uczenie się przez całe życie”,  zajmując  znaczącą pozycję w europejskich strategiach rozwoju społeczno-gospodarczego.

Celem badania jest dostarczenie porównywalnych dla krajów Unii Europejskiej danych dotyczących edukacji osób dorosłych. Badaniem objęte są osoby w wieku 18-69 lat  uczestniczące w systemie edukacji formalnej, pozaformalnej oraz nieformalnej, mieszkające w gospodarstwach domowych w wylosowanym mieszkaniu. Dodatkowo badanie ma dostarczyć informacji na temat statusu na rynku pracy oraz znajomości języków obcych, w powiązaniu z cechami społeczno-demograficznymi.  

         

Wywiady z respondentami są  realizowane  przez ankietera w formie bezpośredniego wywiadu za pomocą aplikacji na tabletach.

Przed wizytą ankietera do gospodarstw wylosowanych do badania KD  zostanie wysłany LIST PREZESA GUS ze stosowną informacją (każdy z naszych ankieterów posiada legitymację i upoważnienie wydane przez Urząd Statystyczny w Zielonej Górze).


Uzyskane informacje będą chronione tajemnicą, dane są poufne i podlegają szczególnej ochronie.

 

Lista osób do kontaktu.

Więcej informacji o prowadzonych przez statystykę publiczną badaniach ankietowych.

Statystyczne badania ankietowe w 2017 r.


Do góry