Badanie sadów według gatunków i odmian  ( form. R-r-s  2017 )


W dniach od 7 do 30 listopada 2017 r. na terenie całego kraju przeprowadzane jest statystyczne badanie z zakresu sadownictwa:

Badanie sadów według gatunków i odmian R-r-s 2017.

Celem badania jest pozyskanie informacji dotyczących struktury odmianowej sadów, przede wszystkim jabłoniowych i gruszowych, a także brzoskwiniowych i morelowych. Otrzymane dane będą wykorzystywane do analiz zmian zachodzących w produkcji sadowniczej oraz ogólnej oceny sytuacji w sadownictwie. Uzyskane wyniki posłużą do kształtowania polityki rolnej i żywnościowej kraju, ale mogą jednocześnie służyć samym sadownikom w podejmowaniu decyzji gospodarczych.

 

Do indywidualnych gospodarstw rolnych wylosowanych do badania został wysłany w październiku LIST PREZESA GUS ze stosownymi informacjami.

 

Udział w badaniu mogą Państwo wziąć poprzez:

- samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach 7-12 listopada 2017 r.

( w wyznaczonym terminie formularz będzie dostępny na stronie internetowej https://rolnictwo.stat.gov.pl )

- rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach od 13 do 30 listopada 2017 r.

- rozmowę z ankieterem statystycznym w trakcie wywiadu bezpośredniego w dniach od 13 do 30 listopada 2017 r.

 

Uzyskane informacje będą chronione tajemnicą, dane są poufne i podlegają szczególnej ochronie.

 

W dniach badania w godzinach 8-18 czynna będzie INFOLINIA pod nr tel: 22 279 99 99 ( opłata zgodnie z taryfą operatora ).

Tożsamość teleankieterów można potwierdzić na infolinii.

Ankieterzy bezpośrednio rozmawiający z respondentami będą okazywać legitymację.


Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu.

Lista osób do kontaktu.

Więcej informacji o prowadzonych przez statystykę publiczną badaniach ankietowych.

Statystyczne badania ankietowe w 2017 r.